Akademiskt forum för MIK-forskning

Akademiskt forum för MIK-forskning är en del av nätverket MIK Sverige som koordineras av Statens medieråd. Syftet med det akademiska forumet är att sammanföra svenska forskare och forskningsinstitutioner med MIK-intresse.

Bild: Gunnar Jönsson

Akademiskt forum för MIK-forskning samlar forskare och representanter för relevanta forskningsinstitutioner runt ett och samma bord. Forumet ska fungera som en mötesplats där forskning relaterad till medie- och informationskunnighet (MIK) i Sverige uppmärksammas, diskuteras och främjas.

Akademiskt forum för MIK-forskning är en del av MIK Sverige – nätverket för medie- och informationskunnighet som koordineras av Statens medieråd. Forumet skapades dels som en plats för MIK- intresserade forskare att utbyta information och erfarenheter, och dels som en plats där icke-akademiska MIK aktörer kan hitta vetenskapsbaserad kunskap om ämnet.

Akademiskt forum för MIK-forskning har följande mål:

  • Att föra akademiska aktörer samman och erbjuda en gemensam mötesplats för informations- och erfarenhetsutbyte.
  • Att förena det akademiska MIK-fältet, synliggöra och tillgängliggöra MIK-forskning samt på detta sätt skapa ett gränssnitt för icke-akademiska aktörer mot akademin.
  • Att förstärka och främja MIK-relaterad forskning i Sverige genom att utveckla dess inom- och utomvetenskapliga relationer.

Forumet håller regelbundet möten i både digital och fysisk form. Forumet samverkar tätt med nätverket MIK Sverige och dess medlemmar.

Akademiskt forum samordnas och tillhandahålls av Nordicom, centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, som är medlem i MIK Sverige-nätverket.

Vill du medverka?

Just nu kontaktar vi forskningsinstitutioner och samlar medlemmar i hela Sverige! Är du forskare och intresserad? Anmäla ditt intresse med formuläret – länk nedan. Formuläret är på engelska men du kan även svara på svenska. Uppgifterna mottages och behandlas av Nordicom.
Anmäl ditt intresse arrow_forward
Vill du medverka?

Vill du vera mer om MIK-forumet? Kontakta Maarit Jaakkola, koordinator för Akademiskt forum för MIK-forskning och biträdande föreståndare på Nordicom, maarit.jaakkola@nordicom.gu.se.

Vill du veta mer om MIK Sverige – nätverk för medie- och informationskunnighet? Besök nätverkets sida eller kontakta MIK Sveriges kansli på miksverige@statensmedierad.se.

Webbinarier om MIK

Webbinarieserien “Media Education in the Nordic Countries: Lessons Learned from the Neighbours” i september och oktober 2020 utforskar medie- och informationskunnighet i våra grannländer med olika målgrupper i fokus: seniorer i Finland, förskolebarn i Danmark och unga människor med invandrarbakgrund i Norge. Man kan titta på inspelningarna på efterhand. Lär dig om det nyaste inom policy, pedagogik och forskning!
Go to the webinar page arrow_forward
Webbinarier om MIK

MIK och Nordicom

Hur arbetar Nordicom med media- och informationskunnighet (MIK?) Nordicom har en lång tradition av att initiera, publicera och sprida forskning om MIK. Nordicom, centrum för nordisk medie- och kommunikationsforskning vid Göteborgs universitet, har som uppdrag att utveckla och sprida vetenskapsbaserat kunskap om medier i en nordisk kontext. MIK är ett strategiskt verksamhetsområde för Nordicom och genomsyrar all vår verksamhet.
Läs mer arrow_forward
MIK och Nordicom

Medlemssida

För att få behörighet till innehållet som endast är tillgängligt för medlemmarna i forskarforumet, kontakta Mia Jonsson Lindell, kommunikatör på Nordicom, mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se.
Till medlemssidan arrow_forward