City: Uppsala

Showing 4 items

The antidote to fake news and Propaganda? Critical media literacy in a time of crisis

Democracy needs open and honest discussion. However, in today’s digital media system people disagree about basic facts, are falling victim...

Symposium and workshop: Networked Silences

Symposium och workshop om den saknade miljökommunikationen på algoritmiska plattformar. Uppsala 6-7 Oktober 2022. En översikt över forskningen om hur...

Vad händer med det öppna samtalet i en alltmer polariserad värld?

Ett symposium som handlar om varför det är så viktigt att humanister och samhällsvetare för en dialog med det omgivande samhället, och varför dialogen i dag är hotad.

International Conference on Health Communication

“Communication breakdown? Food and health in an age of abundance”. Konferensen riktas till ett brett spektrum av forskare och professionellt...