Country: Sweden

Showing 179 items

Vad händer med det öppna samtalet i en alltmer polariserad värld?

Ett symposium som handlar om varför det är så viktigt att humanister och samhällsvetare för en dialog med det omgivande samhället, och varför dialogen i dag är hotad.

Nordic AI Journalism

An industry network for collaborative exploration of AI in journalism

5th Nordic Challenges Conference, "Nordic Neighbourhoods: Affinity and Distinction in the Baltic Sea Region and Beyond"

The conference is planned to be on-site and addresses both the overarching theme “Nordic Neighbourhoods” and other topics fitting to the six streams of the research programme

Doktorandplatser i medie- och kommunikationsvetenskap inom forskarskolan Skola – Sport - Skärm (In Swedish)

Forskarskolan Skola – Sport – Skärm Nu söker vi 3 doktorander inom forskarskolan Skola – Sport – Skärm: värdeladdade lärandepraktiker https://edu.uu.se/forskning/forskarskolor/skola-sport-skarm.Forskarskolan kommer att...

Postdoc in Communication Systems Linköping

Skilled and committed employees are a crucial factor in the success of Linköping University. And we need more of them....

Forskningsassistent till Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (In Swedish)

Vi söker en forskningsassisten för en tidsbegränsad anställning i kriminologiämnet vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS). Vid...

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap (In Swedish)

Ämne/ämnesbeskrivning Medie-och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet omfattar studiet av mediernas samhällsroller både historiskt och i samtiden. Här finns en lång...

Senior Lecturer in Media and Communication Studies

The department of Geography, Media and Communication is accepting applications for a senior lectureship in Media and Communication Studies. The...

PhD Student Position in Machine Learning

Luleå University of Technology is experiencing strong growth with world-leading competence in several areas of research. Our research is conducted...

Professor of Media and Communication Studies

Subject description Media and Communication Studies belongs to the faculty of Social Science at Lund University. The discipline has a...

The Coordinating Committee for Nordic Studies Abroad (SNU)

Samarbestnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU)

Universitetslektorer i Medie- och Kommunikationsvetenskap (in Swedish)

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom...

Doctoral Studentship in Media and Communication Studies Within the Research Area of Critical and Cultural Theory

Huddinge Ref AP-2021/348 Södertörn University in south Stockholm is a dynamic institute of higher education with a unique profile and high...

PhD Position in Digital Sociology Focusing on Political Discourses Around AI and Automation

DIGSUM’s Digital Sociology group is looking for a new PhD candidate. The position is fully funded and salaried for four...

PhD Position in Digital Sociology Focusing on Internet, Social Media, Politics and Civil Society

DIGSUM’s Digital Sociology group is looking for a new PhD candidate. The position is fully funded and salaried for four...

Senior Lecturer in Communication for Development

Department Also known by its acronym K3 (after the Swedish name Konst, Kultur och Kommunikation), our school has approximately 80...

Professorship in Media Technology

Södertörns högskola (Södertörn University) in south Stockholm is a dynamic institute of higher education with a unique profile and high...

Nordic Comparative and International Education Society (NOCIES)

Nordic Educational Research Association (NERA)

PhD Student Position in Computer Science - Detection of Contextual Political Communication

The Department of Computing Science is seeking candidates for a PhD student position in Computer Science, with focus on detection...