Call for abstracts and papers (In Norwegian)

Fristen for innsending av abstracts er 16. mai 2022. Abstracts sendes på e-post til gruppelederne.

Et abstract skal være på maks 250 ord. 

Dersom abstract blir antatt skal fullt paper sendes til gruppelederne på e-post innen 23. september 2022. 

Et konferansepaper kan være utkast til en vitenskapelig artikkel, et utkast til et avhandlingskapittel eller en prosjektbeskrivelse. Arbeid som allerede er publisert skal ikke framlegges i arbeidsgruppene. Paperet bør være på 10-15 sider, og skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Se info om arbeidsgrupper for oversikt over arbeidsgruppene og gruppeledere.