Call for paper til antologi om den norske film-, tv- og spillbransjen (In Norwegian)

Forskingsgruppen BAM! – Bransjestudier innen audiovisuelle medier på Høgskolen i Innlandet ønsker bidrag til en antologi om den norske film, tv og spillbransjen.

Antologien skal ta for seg ulike aspekter ved produksjon og distribusjon av film, tv og spill i Norge. Disse bransjene står i dag i en stadig utvikling og må forholde seg til økonomiske, politiske, sosiale og miljømessige utfordringer, som følge av en økende grad av konvergens i uttrykk, bransje- og eierstrukturer. Internasjonale strømmetjenester spiser seg inn i produksjon og distribusjon av norsk innhold, samtidig som de utfordrer rådende finansieringsmodeller.

Inntoget av digital teknologi har gjort at markeder, opplevelser og produksjonsformer nærmer seg hverandre. Bransjene består også av små og uavhengige bedrifter, samt noen store aktører. Deler av film-, tv- og spillbransjene sliter med problemstillinger særlig knyttet til økonomi og distribusjon. Samtidig ligger det en forestilling om at de små og uavhengige bedriftene kan bidra med viktig innovasjon ved å ha større kreativ og kunstnerisk frihet enn de store aktørene.

På bedriftsnivå ser vi tilfeller av samarbeid på tvers av bransjene, og de offentlige støttesystemene gjøres i stadig større grad plattformnøytrale, slik at alle bransjene må søke om midler fra samme pengesekk. Samtidig framstår bransjene fortsatt som adskilte, med ulike produksjonskulturer, markeder og økonomiske forutsetninger.

Vi ønsker bidrag som kan få fram både likheter og forskjeller mellom de ulike audiovisuelle bransjene, samt hvilke utfordringer, trender og muligheter som preger dem. Artiklene vil samles i en vitenskapelig, fagfellevurdert antologi som er planlagt utgitt på Fagbokforlaget i Open access (OA) format.

Vi ønsker abstracts på artikler som kan bringe nye perspektiver på de norske film-, TV- og spillbransjene slik de er anno 2022, samt utviklingstrender bransjene kan stå overfor. Forskingsgruppen BAM! utfordrer derfor forskere og bransjefolk til å sende inn abstract som kan omhandle, men ikke er begrenset til disse temaene: 

 • Case studier fra produksjon innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Arbeidsforhold innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Rekruttering innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Organisatoriske forhold innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Finansiering og støtteordninger innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Betydningen av strømmetjenestenes inntog i norsk film, spill og tv-bransje.
 • Hvordan tv-, film- og spillbransjen reflekterer og påvirker sosiale og politiske strømninger i samfunnet
 • Internasjonalisering av tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Historiske perspektiv innen tv-, film- og dataspillbransjen
 • Økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Bedriftsetablering i tv-, film- og dataspillbransjen 
 • Kultur versus kommersialisering i tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Studier av enkeltbedrifter 
 • Bruk og overføring av teknologi
 • Tilgang til distribusjon/marked 
 • Betydningen av små bedrifter i bransjene 
 • Kunstneriske utvikling i små bedrifter 
 • Andre spørsmål som er knyttet film- tv og spillbransjene 

Abstract må være på et skandinavisk språk.

Abstracts skal være å 400-600 ord (uten litteraturlisten) og sendes på epost til havard.vibeto@inn.no.

Spørsmål kan sendes på epost til havard.vibeto@inn.no.