Studies of Television, Film and Computer Games Through Own Practice

Gjesteredaktører: Håvard Vibeto (havard.vibeto@inn.no), Nina Grunfeld (nina.grunfeld@inn.no), Audun Engelstad (Audun.Engelstad@inn.no)

Norsk Medietidsskrift, i samarbeid med Forskingsgruppen BAM (Bransjestudier innen audiovisuelle medier), inviterer til et temanummer med forskning på audiovisuelle medier som tv-, film- og dataspill basert på egen praksis og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. BAM ved Høgskolen i Innlandet ønsker å fremme bransjestudier innenfor audiovisuelle medier. Vi inviterer derfor til bidrag på skandinaviske språk og tar imot vitenskapelige artikler på mellom 6000 og 8000 ord, bok-, film- og dataspillanmeldelser (opp til 1500 ord) og anmeldelser av doktoravhandlinger (opp til 1000 ord).

Innen høyere utdanning er det en lang tradisjon for utdanningsprogram som befinner seg i grenselandet mellom det praktiske og teoretiske, spesielt innenfor fagområder som medier og kommunikasjon. Men dette blir i liten grad reflektert i den forskningen som publiseres. Det er i dag relativt få faglige bidrag som tar for seg hvordan man kan bruke egen praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor film, tv og dataspill-bransjen på norsk og andre skandinaviske språk.
Mye fagpersonell ved universiteter og høyskoler er, eller har vært, utøvende innenfor mediebransjer og sitter på en taus kunnskap som sjelden blir formidlet gjennom forskning og undervisning. Ved å gi et autentisk innblikk fra utøvernes ståsted, kan deres observasjoner og erfaringer være et viktig bidrag til forskningen rundt mediebransjene. Målet med spesialnummer å fremme forskning som tar utgangspunkt i egen praksis eller kunstnerisk utviklingsarbeid innen film-, tv- og spillbransjen.

Mulige temaer kan være

 • Case studier fra produksjon innenfor tv-, film- og dataspillbransjen.
 • Arbeidsforhold innenfor tv-, film- og dataspillbransjen.
 • Rekruttering innenfor tv-, film- og dataspillbransjen.
 • Organisatoriske forhold innenfor tv-, film- og dataspillbransjen.
 • Finansiering og støtteordninger innenfor tv-, film- og dataspillbransjen.
 • Internasjonalisering av tv-, film- og dataspillbransjen.
 • Bærekraft innenfor tv-, film- og dataspillbransjen.
 • Bedriftsetablering i tv-, film- og dataspillbransjen
 • Kultur versus kommersialisering i tv-, film- og dataspillbransjen.

I første omgang ønsker vi å få tilsendt utvidede sammendrag (abstract) av mulige fagartikler (maks 750 ord inkl. referanser). Ved anmeldelser av fagbøker, spill eller avhandlinger vil tittel og 1-2 setninger om innholdet være nok. Gjesteredaktørene vil sende ut invitasjoner til utvalgte innsendere om å utarbeide fullstendige bidrag.

Tidslinje

 • Frist for innsending av utvidete sammendrag: 1.5.2021
 • Invitasjon til å utarbeide fullstendige bidrag sendes ut innen 1.6.2021
 • Frist for ferdig artikkel:1.11.2021
 • Frist for fagfellevurdering: 1.1.2022
 • Frist for reviderte artikler: 1.5.2022

Temanummeret publiseres etter planen som Norsk medietidsskrift nr 3, 2022
Alle bidrag må formateres i henhold til NMTs referansesystem (APA): https://www.idunn.no/nmt#/authors. Bidrag som ikke er korrekt formaterte vil bli returnert til forfatterne.