Ph.D.-kursus om videnskabelig argumentation

*In Danish*

Kurset giver en introduktion til teori om videnskabelig argumentation, herunder en række grundbegreber, der vil kunne styrke arbejdet med den videnskabelige argumentation i din afhandling. Vi tager udgangspunkt i Stephen Toulmins udvidede argumentmodel med elementerne påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse. På den baggrund diskuterer vi, hvad videnskabsretorik er, og vi arbejder med videnskabsretorik i praksis. Kurset er konkret anlagt på produktion af og feedback på afhandlingens argument på både det overordnede niveau, kapitel-/artikelniveau (med henholdsvis teori, metode og empiri/analyse) og afsnitsniveau.

Som en del af kurset vil vi diskutere, hvordan forskellige fagtraditioner har både sammenfaldende og forskellige normer for god videnskabelig argumentation, skelne mellem skriveprocessen som henholdsvis erkendelse og formidling samt få en bedre forståelse for, hvordan et godt akademisk sprog og kendskab til forskellige akademiske genrer er en vigtig del af en overbevisende fremstilling.

Kurset består af teoretiske oplæg, diskussion, øvelser og peer-feedback. Alle kan være med på kurset uanset faglige baggrunde og på alle tidspunkter i sit ph.d.-forløb. Vi indretter øvelser herefter.

Undervisere

Kursusansvarlig er post.doc. Prins Marcus Valiant Lantz. Marcus er kandidat i retorik fra KU, ph.d. fra CBS, arbejder til daglig som post.doc på ADD-projektet og er profilkoordinator på Corporate Communication (Media & Communication). Han forsker i strategiske beslutningsprocesser med et særligt fokus på framings rolle og koncepter som tid, følelser (særligt frygt og håb) og transparens.

Gæsteunderviser er professor Sine Nørholm Just. Sine forsker i strategisk kommunikation og leder det 10-årige projekt Algoritmer, data og demokrati (ADD), er kandidat i retorik fra KU og ph.d. fra CBS.