Upcoming Conferences

Showing 3 items

Vad händer med det öppna samtalet i en alltmer polariserad värld?

Ett symposium som handlar om varför det är så viktigt att humanister och samhällsvetare för en dialog med det omgivande samhället, och varför dialogen i dag är hotad.

2021 Annual Conference of the European Media Management Association (emma)

The conference theme is “Media Management and Sustainability” and focuses on topics at the intersection between sustainability and media activity.

5th Nordic Challenges Conference, "Nordic Neighbourhoods: Affinity and Distinction in the Baltic Sea Region and Beyond"

The conference is planned to be on-site and addresses both the overarching theme “Nordic Neighbourhoods” and other topics fitting to the six streams of the research programme