BAM! 2021

BAM! 2021 er et symposium arrangert av  forskergruppen BAM! – Bransjestudier i audiovisuelle medier ved  Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi på Høgskolen i Innlandet. 

Dette er andre gangen BAM! inviterer til et symposium. Symposium har flere mål.  

1) For det første ønsker vi å samle forskere og fagfolk som forsker på forskjellige perspektiv tilknyttet norsk film- TV og spillbransje for gode faglige diskusjoner. Vi ønsker en styrking av det faglige nettverk på tvers av institusjoner, og å løfte et forskningsfelt som allerede er etablert, men som trenger tilfang av nye perspektiver. 

2) For det andre ønsker vi å få inn utkast på papers/presentasjon med ny kunnskap tilknyttet norsk film-, TV- og spillbransje med tanke på å samle disse i en vitenskapelig antologi utgitt på Fagbokforlaget. 

3) Og til sist håper vi symposiet kan legge grunnlaget for starten på en søknad tilknyttet NFR om norsk film- TV og spillbransje.   

Dato: 22. og 23. november 2021 
Sted: Lillehammer 
Tema: Nåtid og framtid i norsk film- TV og spill-bransjene 

Det er gratis å delta på symposiet, men middagen vil ha en egenandel.