En styrket demokratisk samtale – Tekgigantenes innflytelse og nordiske løsninger

Hva gjør teknologigiganter som Google og Meta, og plattformer som Instagram, Snapchat og TikTok med den demokratiske samtalen i Norden? I en jungel av desinformasjon og konspirasjonsteorier, hva skjer med troverdig og verifisert informasjon? Hvordan påvirker gigantene de redaktørstyrte mediene, og finner vi i det hele tatt fram til det redaktørstyrte innholdet i mylderet?

Norge har ordførerskapet i Nordisk ministerråd i 2022, og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har gjennom dette året løftet disse problemstillingene på den nordiske politiske agendaen. 18. oktober inviterer hun til en nordisk mediekonferanse på Nasjonalmuseet for å komme videre i arbeidet med disse spørsmålene.