FSMK-dagen 2021

Program

Övergripande tema: “Klass, demokrati och medier”

9:45-10:00 Välkomna. (Kristoffer Holt, Magnus Danielson)

10:00-10:45 Keynote 1: “Democracy, media and class. Perspectives from an African context” (Renaud de la Brosse; English)

11:00-11:15 Presentation: Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS). (Beate Schirrmacher; Swedish)

11:20-11:35 Presentation: Kunskapsmiljön En ifrågasatt Demokrati? (IfDem) (Pernilla Seversson; Swedish)

11:40-12:00 Presentation: Faktajouren/FOJO. (Annelie Frank)

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:50 Keynote 2: “Prekariat eller kreativ klass? Journalistkåren ur ett klassperspektiv” (Jenny Wiik; Swedish)

14:00-14:35 Diskussion: Klass ur ett Individ-, forsknings- och  undervisningsperspektiv. (Breakout rooms; Swedish/English mix).
14:40- 15:00 Gemensam diskussion/sammanfattning (moderator Magnus Danielson; Swedish)

15:00-15:20 Presentation: FSMK – Mentorsprojektet (Stina Bengtsson m.fl.); Swedish). 

15:30-15:50 FSMK:s avhandlingspris. (English)

16:00-16:15 Sammanfattning/Avslutning: Kristina Jerner Widestedt.