Göteborgs mediehistoria

Göteborgs mediehistoria är just nu föremål för vad som verkar vara ovanligt mycket uppmärksamhet. Tre aktuella böcker kan betraktas som tydliga tecken på det. De presenteras den 3 maj under en livesänd samtalskväll av Svensk Mediehistorisk Förening och Publicistklubbens västra krets.