Håndtering av voldelig ekstremisme og terrorisme: Teoretiske og praktiske perspektiver

Høgskolen i Østfold og forskergruppen AreaS inviterer til to dagers konferanse om «Håndtering av voldelige ekstremisme og terrorisme: Teoretiske og praktiske perspektiver”. Det vil bli to dager med erfaringsdeling og panelsamtaler satt sammen av nordiske og internasjonale forskere og praktikere.