Lokaljournalistiken vinner terräng – möjligheter och utmaningar

Vilka utmaningar står den lokala journalistiken inför?

Det är temat för detta webbinarium, som utgår från den rapport om lokaljournalistik som Medier & demokrati publicerar i veckan före webbinariet. I rapporten tas ett antal tuffa utmaningar upp. Till exempel:
* Hur kan den lokala journalistiken bättre knyta an till det lokala samhället?
* Är det dags för de lokala medierna att överge den distanserade objektiviteten? Var går i så fall gränsen mellan lokalt engagemang och lokalpatriotism?
* Hur kan de stora mediekoncernerna balansera mellan stordriftsfördelar och lokal förankring?
I webbinariet diskuterar rapportens författare, medieforskarna Gunnar Nygren och Carina Tenor, dessa och andra utmaningar med tre chefredaktörer.

Panel:
Cecilia Frisk, chefredaktör TTELA
Daniel Nordström, chefredaktör VLT
Gunnar Nygren, professor emeritus i journalistik, Södertörns högskola
Mikael Rothsten, chefredaktör Nya Wermlands-Tidningen
Carina Tenor, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
Moderator: Jonathan Falck, senior rådgivare Medier & demokrati

Arrangör Medier & demokrati