Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen bjuder in till en nationell konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap.

Konferensens huvudfrågor

  • Vilka är de största utmaningarna inom MIK-området idag enligt forskare och praktiker?
  • Hur kan politiken skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan regional/lokal nivå och nationell nivå?
  • Hur kan aktörer med olika uppdrag och målgrupper samverka i MIK-frågor?