Medievälfärdsstaten inför verkligheten

Ett symposium om mediepolitik och lokaljournalistik.

Under den första dagen diskuteras den nordiska mediemodellen och hur den kan förstås och beskrivas utifrån dagens verklighet. Den andra dagen inriktas särskilt på journalistik, och i synnerhet på lokaljournalistik och frågan hur den förändras i relation till tekniska, ekonomiska och politiska samtidsutmaningar.