Norsk medieforskerkonferanse 2022

Konferansetema: Det datafiserte samfunn: plattformer, medier og makt.

Den norske medieforskerkonferansen retter oppmerksomheten mot på hvilken makt ulike aktører har, inkludert plattformene, mediene, borgerne og politikerne, i et medieøkosystem som i økende grad datafiseres.