Rasism och etnisk diskriminering i dagens media

Calling Swedish journalists! EURACTIV och Migration Policy Group erbjuder en gratis virtuell utbildningsworkshop för media, för att diskutera den roll media kan ha i att öka medvetenheten om etnisk och rasdiskriminering i Sverige.

Genom åren EU infört lagstiftning för att ta itu med diskriminering, såsom direktivet mot etnisk och rasdiskriminering. Medan direktivet antogs för två decennier sedan kvarstår fortfarande olika problem i det nationella genomförandet av europeisk lag om icke-diskriminering. Det saknas medvetenhet om offrets rättigheter, existens och arbete för specialiserade organ och rättningsmekanismer, och ibland en oklar förståelse för hur rasism manifesterar sig.

Ett viktigt sätt att främja medvetenhet i allmänheten är att öka och förbättra mediabevakningen av etnisk och rasdiskriminering. Detta kan göras till exempel genom att arbeta med journalister för att öka deras medvetenhet och förmåga vad gäller rättigheter och terminologi för rapportering om diskriminering.

Under eftermiddagen kommer juridiska experter att förse medverkarna med användbara verktyg hantera detta känsliga ämne i media. En oberoende rapport som utarbetats av MPG om direktivet om likabehandling oavsett ras kommer att användas som en grund för utbildningen.