Symposium and workshop: Networked Silences

Symposium och workshop om den saknade miljökommunikationen på algoritmiska plattformar. Uppsala 6-7 Oktober 2022.

En översikt över forskningen om hur algoritmer formar samhällets kapacitet att möta pågående miljökriser.

Hur samproducerar algoritmiska plattformar (t. ex. sociala medier, sökmotorer, rekommendationssystem), människor och organisationer diskurser, praktiker och kommunikativa normer som implicit eller explicit döljer miljöfrågor? Vi vill kalla dessa nätverkstystnader (networked silences). Algoritmer föredrar av nödvändighet vissa perspektiv framför andra. Det har betydelse för vilka miljöfrågor som för större och mindre uppmärksamhet, till exempel i den offentliga debatten.

Som en del av kollektivt meningsskapande om miljöfrågor har nätverkstystnader konkreta betydelser för vetande och handlande i vardagen, samhället och politiken. Så formas villkoren för meningsfull förändring. Det är därför av stor betydelse att kartlägga nätverkstystnaderna och förstå de specifika mekanismer som möjliggör och vidmakthåller dem.

Vi samlar till det här arrangemanget forskare, offentlig sektor och civilsamhället i Sverige för att diskutera vad som förloras när miljökriser i allt högre grad diskuteras i algoritmstyrda utrymmen.

Hela arrangemanget är gratis. För vissa deltagare kan vi också tillhandahålla resor och uppehälle i Uppsala. Fråga oss om det när ni anmäler intresse.

Forskare: Anmäl intresse till professor Jutta Haider, jutta.haider@hb.se.

Andra intressenter: Anmäl intresse till professor Jutta Haider, jutta.haider@hb.se.

Media: Anmäl intresse till Erik Hallstensson, erik.hallstensson@slu.se.

Preliminärt program: lunch till lunch

7 Okt 2022 13-17 Uppsala konstmuseum: Symposium för registrerade deltagare, inklusive nätverkande. Svenska och engelska.

7 Okt 2022 18-20 Uppsala konstmuseum: Presentationer och paneldiskussioner. Öppet för allmänheten. Svenska.

8 Oct 2022 09-12 SLU Uppsala: Akademiskt arbetsmöte med diskussion om vidare forskningsbehov och framtida samarbeten.

Arrangörer:

Jutta Haider, Professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

Malte Rödl, forskare i miljökommunikation, SLU.

Sofie Joosse, forskare i miljökommunikation, SLU.

René van der Wal, professor, SLU.

Sönke Lorenzen, Greenpeace Tyskland

Rebecka Wigh-Abrahamsson, kurator, Uppsala konstmuseum