Vad händer med det öppna samtalet i en alltmer polariserad värld?

Välkommen till ett symposium som handlar om varför det är så viktigt att humanister och samhällsvetare för en dialog med det omgivande samhället, och varför dialogen i dag är hotad. Finns det plats för ett samtal mellan akademin å ena sidan, och medborgarna, politiker, företagare och journalister å den andra? Vad händer med demokratin och det fria universitetet om den upphör? Vilka konsekvenser har den högre utbildningens kraftiga expansion fått för universitetens roll i offentligheten?

Datum: torsdag 30 september, 2021

Tid: 15.00–19.00

Plats: Brusewitzsalen, ingång från Östra Ågatan 19, Uppsala

Anmälan: för att delta vid det kostnadsfria symposiet kontakta johannes.heuman@tidskriftenrespons.sesenast 24 september.