Vacant Positions

Showing 4 items

Full Professor in Media and Communication

The School of Education and Communication is one of four schools within Jönköping University. We offer education and research in media...

Lektor i journalistik (In Swedish)

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt...

Doctoral pos. in Media and Communication Studies, focus Geomedia Studies

The Department of Geography, Media and Communication (GMK) invites applications for a doctoral position in media and communication studies. The...

Universitetslektor i journalistik (In Swedish)

Ämne/ämnesbeskrivningUtbildningen i journalistik på grundnivå omfattar journalistik som institution i samhället samt journalistiska arbetsprocesser och produkter. Undervisningen förenar teoretiska perspektiv...