Adjunct professor in journalism (limited employment)(in Swedish)

vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2023-06-12

Vid Institutionen för mediestudier i Stockholm arbetar ett 70-tal medarbetare. Institutionen består av fyra huvudområden: medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, filmvetenskap och modevetenskap. De fyra huvudområdena har eget ansvar för sina delar av institutionens undervisnings- och forskningsverksamhet.

Ämne/ämnesbeskrivning
Studier i journalistik vid Stockholms universitet ger färdigheter i journalistiskt berättande för olika medier – radio, tv eller skriven form. Studenterna får också jobba i olika format, både korta, snabba nyheter och längre dokumentärer och undersökande reportage.

Att ta fram egna berättelser och en kritisk samhällsgranskning är i fokus. Efter utbildningen blir studenterna en viktig del av en fungerande demokrati, “den tredje statsmakten”, som ställer politiker och andra ansvariga makthavare till svars vid missförhållanden. Därför ingår även studier av hur samhället ska fungera, såsom rättsväsende, offentlig förvaltning och näringsliv – alltid med journalistiskt perspektiv.
Studenterna får också kunskaper om mediernas förutsättningar och möjligheter med fokus på etik, källkritik och medierätt.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning i journalistprogrammet. Den vikarie vi söker ska ha erfarenhet av att arbeta med nyhetsjournalistik i radio och samtidsorienterade reportage i text.

Undervisning kommer ske i kurser som ger studenter färdigheter i att producera egna inslag och reportage för radiomediet, kurser där studenter lär sig att förstå och praktiskt tillämpa journalistiska arbetsmetoder och kurser som behandlar olika journalistiska genrer i text. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska.

Behörighetskrav
För att vara behörig att anställas som adjunkt i journalistik ska du vara yrkesverksam journalist med intresse för och helst erfarenhet av utbildning. För anställning krävs avlagd examen från relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens samt visad pedagogisk skicklighet. Med motsvarande avses här en dokumenterad journalistisk produktion vilken motsvarar kunskaper förvärvade inom ramen för högskoleexamen.

Vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och akademiska meriter. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid praktisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet inom journalistik. Stor vikt fästs vid journalistisk skicklighet i ovanstående arbetsuppgifter inom radiojournalistik och samtidsorienterade reportage i text. Därutöver beaktas samarbetsförmåga och administrativ skicklighet samt kännedom om och intresse för journalistikens vetenskapliga sammanhang.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Anställningen med en omfattning om 50-75 % är tidsbegränsad under en period om 6 månader från 2023-08-15 till 2024-02-15, men kan komma att förlängas. Anställningens omfattning avgörs av verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den eller de som erbjuds anställning har. 

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange därför gärna löneanspråk. Tillträde 2023-08-15 eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av administrativ studierektor Jimmy Pettersson, tfn 08-16 12 77, jimmy.pettersson@ims.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.