Associate Professor in Communication (Text in Norwegian)

Førsteamanuensis i kommunikasjon

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring

Avdelingen består av Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og organisasjon, samt Institutt for markedsføring. Avdelingen har et aktivt fagmiljø innen utdanning, forskning og formidling, og leder høyskolens faglige arbeid i utviklingen av en tverrfaglig PhD in Communication and Leadership. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Den utlyste stillingen sorterer under Institutt for kommunikasjon. Instituttet består i dag av ca. 20 ansatte og 500 studenter. Vi tilbyr master i strategisk kommunikasjon og bachelorstudier i journalistikk, i kreativ markedskommunikasjon og i PR og kommunikasjon. En ny bachelor i kommunikasjon og statsvitenskap er også på trappene. I tillegg tilbys også nettbaserte studier.

Om stillingen 

Vi har en 100 % stilling ledig som førsteamanuensis i kommunikasjon hos Institutt for kommunikasjon. Stillingen er tiltenkt undervisning i programmene instituttet tilbyr, forskningsvirksomhet, samt at den skal styrke fagmiljøet som også bidrar til den planlagte ph.d.-utdanningen. Oppstartdato etter avtale.

Arbeidsoppgaver 

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med relevante deler av arbeidslivet
 • Forskning og utviklingsarbeid
 • Møter med fagstab og faglig ledelse

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise også på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omgang og kvalitet
 • Søkeren må ha forsknings- og undervisningskompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder innen kommunikasjon:
  • strategisk kommunikasjon
  • organisasjonskommunikasjon
  • krisekommunikasjon
  • digitale metoder / “computational social science”
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter

Søkere må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen.

Kandidaten vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Videre legges det vekt på at du har

 • Relevant erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode samarbeidsevner og bidrar til et konstruktivt arbeidsmiljø, samtidig som du er selvstendig og pålitelig
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere legger sin søknad elektronisk inn i vår søknadsportal med nødvendige opplysninger om utdanning og praksis, inkludert følgende innhold:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens pedagogiske plattform kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt. Dokumentasjonen skal inneholde en fyldig oversikt over vitenskapelig virksomhet eller annen aktivitet av betydning for stillingen, og det er anledning til å levere inntil 15 vitenskapelige arbeider/publikasjoner
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevante fagområder.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i sterk utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.  

Søknadsfrist: 6. desember 2020