Biträdande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap (In Swedish)

Ref PAR 2022/704

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Mitt i händelsernas centrum står JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. En av Nordens mest välrenommerade institutioner inom sitt område, med bredd och djup i både forskning och utbildning.

Ämne 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Ämnesbeskrivning 

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utforskar medier, journalistik och kommunikation med avseende på sociala, kulturella, ekonomiska och politiska förhållanden. Inom ämnet studeras såväl konkreta praktiker som institutionella och strukturella villkor och konsekvenser. 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna omfattar forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället. I anställningen ingår forskning motsvarande 60% av anställningen.

Det står den biträdande universitetslektorn fritt att välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer, samla in data och välja forskningsmetod. Forskningsfrågorna bör relatera till någon av JMG:s fem forskningsprofiler; Journalistik och nyhetsförmedling i förändring, Kris- och riskkommunikation, Medier, publik och användning, Organisationers kommunikation och Politisk kommunikation. I anställningen ingår att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning. Den sökande ska aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter och förväntas även aktivt delta i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom internationell publicering.

Undervisning på såväl grund- och avancerad nivå som forskarutbildningsnivå ingår i arbetsuppgifterna. Alla typer av läraktiviteter och examinationer utförs på såväl svenska som engelska. Arbetsuppgifterna omfattar också pedagogisk utveckling samt att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning.

Undervisningen vid JMG är campusförlagd och vi förväntar oss att medarbetare i hög utsträckning finns på plats för att på så vis bidra till en stimulerande akademisk miljö.

JMG har många olika typer av samverkansparter. I tjänsten ingår att delta i institutionens externa aktiviteter. 

Behörighet 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi den som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens inom medie- och kommunikationsvetenskap högst fem år innan tiden för ansökan om anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Anställningen är en meriteringsanställning vars syfte är att innehavaren ska ges möjlighet att utveckla sin vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. 

Behörighet för denna anställning regleras i 4 kap 12 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Se gärna Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet.

Bedömningsgrunder 

Vid bedömningen av de sökande kommer vikt i första hand att läggas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter inom någon av JMGs fem forskningsprofiler (se ovan). Vetenskaplig skicklighet bedöms utifrån genomförda forskningsprojekt, aktuell publicering, erhållna externa medel samt engagemang i forskarsamhället, exempelvis genom konferens- och seminariedeltagande, gransknings- och sakkunniguppdrag.

Pedagogisk skicklighet bedöms utifrån erfarenheter av att planera och genomföra olika former av undervisning och examination samt erfarenheter av kursutveckling, kurs- och programansvar och eventuellt annat pedagogiskt ledningsansvar. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vikt kommer även att fästas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, både vad gäller utbildning och forskning.

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 4 år med möjlighet att sedan befordras till universitetslektor och en tillsvidareanställning. Omfattning 100 %

Placering vid JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet

Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse  

Krav för befordran:

En biträdande universitetslektor ska efter fullföljd anställning, efter ansökan, befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor inom ämnesområdet om denne har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor som gäller vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vid sådan prövning gäller också följande krav för befordran:

Genomförda/validerade högskolepedagogiska kurser PIL/HPE101, PIL/HPE102 och PIL/HPE103 är ett krav för befordran. 

Vetenskaplig skicklighet för befordran för aktuell anställning ska särskilt visas genom egen forskning som har uppnått nivå för docentkompetens.

Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor löper ut och följa samhällsvetenskapliga fakultetens mall.

Tillsättningsförfarande 

Inkomna ansökningar bedöms först av externa sakkunniga. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning och forskning inom det aktuella ämnesområdet, samt på sin kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Monica Löfgren Nilsson, Prefekt
+46 (0) 31 786 1186
monica.lofgren-nilsson@jmg.gu.se

Information om JMG finns på jmg.gu.se.

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Till ansökan bifogas:

  • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen.
  • Forskningsplan
  • CV
  • Vetenskapliga meriter inklusive publikationslista
  • Pedagogiska meriter som innehåller upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet
  • Tjänstgöringsintyg
  • Övriga handlingar som du som sökande vill åberopa
  • Två referenser med kontaktuppgifter

De publikationer och andra handlingar som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs universitet
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
att: Agneta Felix, personaladministratör
Box 710, 40530 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-30

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.