Ekstern journalistisk lektor til Medieudvikling og Innovation på Journalistik (In Danish)

Center for Journalistik ved Institut for Statskundskab søger en ekstern journalistisk lektor til at varetage undervisning, vejledning og eksamen i faget Medieudvikling og Innovation.
 
Fagbeskrivelsen kan tilgåes her:
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=fagbesk&;id=95791&lang=&listid=
 
Forudsætningskravet er relevant praksiserfaring på højt niveau eller videnskabelig hovedansættelse på et andet universitet. Ansættelsen forudsætter indgående kendskab til mediebranchens udfordringer og til relevante innovative metoder. Vi lægger desuden vægt på, at ansøgeren har undervisningserfaring indenfor netop dette fagområde.
 
Tiltrædelse 1. august 2022.
 
Ansættelsesperioden for en ekstern Lektor vil normalt være 3 år. Denne periode kan dog afviges i særlige tilfælde. Kontakt instituttet for nærmere oplysning herom.
 
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til uddannelsesleder ved journalistuddannelserne på SDU, Louise Kjærgaard (louk@journalism.sdu.dk).
 
Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.
 
Ansættelse sker i henhold til Aftale om eksterne lektorer og undervisningsassistenter ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 
Frigørelsesattest udstedes.
 
Ansøgere skal vedlægge bevis for kandidateksamen og et CV, der bl.a. oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.
 
Ansøgninger vil blive bedømt af en fagkyndig bedømmer.
 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket “Ansøg online”. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
 
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
 
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.