Ekstern Lektor i Organisationskommunikation og strategi (In Danish)

En stilling som ekstern lektor inden for organisationskommunikation og strategi: med særligt henblik på projektvejledning og undervisning på KOM-studiet ved Department of Management, Society and Communication er ledig til besættelse snarest muligt.

Der er tale om en midlertidig deltidsstilling, som er tidsbegrænset for tre år, med mulighed for forlængelse inden for rammerne af lov om tidsbegrænset ansættelse.

Som ekstern lektor har du mulighed for at anvende din viden til at uddanne unge mennesker og give dem et indblik i dine praktiske erfaringer. På CBS er de eksterne lektorer et vigtigt supplement til forskernes undervisning. Funktionen som ekstern lektor giver dig desuden mulighed for at opdatere din teoretiske viden, diskutere med ambitiøse studerende og blive del af et internationalt fagligt miljø.

MSC’s forskning og undervisning relaterer sig til de dynamiske forhold, der eksisterer mellem erhvervslivet og samfundet og en ansvarlig ledelse af disse. MSC mobiliserer en vidtrækkende ekspertise inden for ledelsesområdet og erhvervslivet såvel som human- og samfundsvidenskab. Dette er organiseret i tre indbyrdes forbundne forskningsmiljøer: CBS Sustainability; Centre for Business and Development Studies; the Communication, Organisation and Governance Research Cluster.

Stillingen omfatter (eksempler)

 • Vejledning af de studerende på årsopgaver, bachelorprojekter og kandidatspecialer på især HA og cand.merc.(kom.) -studiet
 • Tilrettelægge og gennemføre undervisning indenfor organisationskommunikation og strategi
 • Online undervisning – blended learning
 • Udarbejdelse af undervisningsmateriale og eksamensopgaver
 • Gennemførelse af eksaminer og andre evalueringer

Kvalifikationer

Kvalifikationskravet er kandidatniveau og ansættelse som ekstern lektor forudsætter:

 • Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
 • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet (En hovedstilling er en ansættelse som adjunkt/forsker, lektor/seniorforsker eller professor/professor MSO).
 • En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.
 • Derudover forudsætter ansættelse som ekstern lektor, at undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

Dine øvrige kompetencer

 • Ud over relevant kandidateksamen, lægges der vægt på erfaringer med og kompetencer indenfor vejledning af opgaver forskellige niveauer på kom.-studiet.
 • Som person har du gode samarbejdsevner og evner at bidrage til vejleder-teams

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansættelsesforhold

Løn og ansættelse sker i henhold til Aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Antallet af arbejdstimer er max 500 timer pr. studieår og kan variere efter behov i de enkelte semestre. Timetallet fastsættes to gange om året og aflønning sker på baggrund heraf.

I forbindelse med ansættelse som ekstern lektor skal du gennemgå et pædagogisk introduktionskursus til universitetspædagogik arrangeret af CBS.
Du vil blive tilknyttet en forsker på instituttet som vil være din faglige kontaktperson. Du forventes at deltage i faglige arrangementer med relevans for den undervisning, du varetager, og du vil desuden blive en del af instituttets netværk af eksterne undervisere.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte Lektor Fabian Faurholt Csaba, 38153179, fc.msc@cbs.dk

Din ansøgning

Du søger stillingen online ved at åbne linket “søg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbevis
 • Undervisningsportfolio
 • Publikationsliste, hvis relevant for stillingen

Du kan finde yderligere information om CBS og instituttet på www.cbs.dk.

Ansøgningsfrist: 21-06-2022

WE TRANSFORM SOCIETY WITH BUSINESS

CBS er et globalt anerkendt business universitet med dybe rødder i den nordiske, socioøkonomiske model. Vi har et bredt fokus på erhvervslivets og samfundets udfordringer i det 21. århundrede. Derfor har vi en samlet portefølje af tværfaglig forskning og uddannelse af høj kvalitet, der har styrket generationer af fagfolk og ledere i den private sektor og andre steder.

Universitetet ligger på Frederiksberg og har ca. 21.000 fuldtids- og deltidsstuderende, 760 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere, 210 ph.d.-studerende og 680 administrative medarbejdere samt en portefølje af bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.-og efter-/videreuddannelser udbudt på både dansk og engelsk.

Med vores globale profil følger en forpligtelse til at bidrage til udviklingen af transformative kompetencer hos studerende, kandidater og virksomhedsledere gennem vores uddannelsesaktiviteter og muligheder for livslang læring. Komplekse udfordringer kræver en fælles indsats, og derfor fokuserer vores strategi på at styrke nuværende og starte nye partnerskaber med andre videnskaber, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet.