Ekstern lektor i retorik (In Danish)

Institut for Kommunikation: Sektion for Retorik på Københavns Universitet søger en ekstern lektor til en tidsubegrænset stilling ledig til besættelse pr. 1. september 2022. Den eksterne lektor skal tilrettelægge og gennemføre undervisning i mundtlig retorik, hvor der arbejdes med det mundtlige rum, og hvad det kræver mht. indhold, struktur, stil, krop og stemme og hele processen fra analyse af kommunikationssituation, produktion af mundtligt materiale (fx men ikke kun talemanuskripter), fremførelse, feedback og rådgivning.

Om os

Sektion for Retorik varetager forskning, der angår retorikkens rolle i samfundet, samt uddannelse i retorik fra BA- til ph.d.-niveau. Flere oplysninger kan findes på: https://komm.ku.dk/forskning/retorik/

Arbejdsopgaver

Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af undervisningsopgaver. Du vil selvstændigt skulle tilrettelægge og gennemføre undervisning, eksamination og vejledning af studerende inden for det faglige område du er ansat i, ofte i samarbejde med andre undervisere. Som udgangspunkt vil der være tale om undervisning på Retoriks bacheloruddannelse i fagene Retorisk praksis og stemmebrug og Mundtlig retorik og rådgivning. Der kan også blive tale om at undervise på Åbent universitet i samme fag. Se nærmere i studieordningen:
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/retorik/retorik_ba.pdf

Kvalifikationskrav

Ansøgeren skal have afsluttet en relevant kandidatuddannelse, og ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten:

  • Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
  • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

Ansøgeren skal ydermere være fortrolig med den retoriske fagtradition.

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

Ansættelsesproces

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv.

Ansættelsesforhold

Ansættelse som ekstern lektor sker efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt cirkulære om eksterne lektorer. Arbejdsforpligtelsen omfatter maksimalt 500 timer med mulighed for forhøjelse til 780 timer pr. undervisningsår og aflønnes med en timesats på kr. 280,14 kr. plus feriegodtgørelse. Det samlede antal arbejdstimer fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til stillingen kan rettes til uddannelsesleder Kristine Marie Berg på kristinebe@hum.ku.dk.

Skriftlig ansøgning vedlagt eksamensudskrift og CV sendes senest 5. juli 2022.