Forskare i medie- och kommunikationsvetenskap (In Swedish)

Vi söker en forskare i medie- och kommunikationsvetenskap för tidsbegränsad vid Institutionen för Humaniora utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Medie- och kommunikationsvetenskap.

Bakgrund

Medie- och kommunikationsvetenskap söker en forskare för arbete i pågående forskningsprojekt med anknytning till genusvetenskap. Forskningen i ämnet spänner över en stor bredd men förenas av ett tvärvetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Genom en mångfald av teorier och metoder utforskas olika typer av kommunikativa och medierade praktiker och fenomen i såväl lokala som globala sammanhang. Den medierade kommunikationens former och villkor och dess betydelse för samhälleliga förändringar är centrala frågor. Ämnet består av en internationell sammansättning av forskare och doktorander från olika delar av världen vilket berikar perspektiv och angreppssätt. Samverkan med andra forskare och miljöer är viktiga inslag i verksamheten, liksom samarbeten med organisationer och institutioner utanför akademin.

Forskningsämnet har tre inriktningar: Diskurs, kommunikation och medier, Film och medier och Strategisk kommunikation. Anställningen är främst kopplad till forskning inom gruppen Diskurs, kommunikation och medier och inriktad på kritiska, multimodala diskursstudier med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv.

Arbetsuppgifter

Projekt/anställningen involverar forskning och forskningsadministration, inklusive stöd för genomförande av studier, rapportering och dokumentation, inom ramen för de EU-finansierade forskningsprojekten ACCTING och RESISTIRÉ. Den involverar även arbete med multimodala analyser av representationer av åldrande.

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska vara disputerad i ämne medie- och kommunikationsvetenskap och kunna visa på dokumenterade kunskaper inom multimodala diskursstudier, ha god kännedom om intersektionella och feministiska perspektiv på åldrande. Den sökande ska ha goda språkkunskaper i både svenska och engelska och kunna skriva vetenskaplig text på engelska. Utöver detta ska den sökande också ha erfarenheter av GIS-reading och god kännedom om hantering av kvantitativa data i SPSS. Ämnestillhörigheten och kunskaper om multimodalitet/intersektionalitet och förmåga att skriva vetenskaplig text på engelska ska viktas högre än kunskaper om GIS-reading och SPSS.

Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna kunna samarbeta och bidra till utveckling av verksamheten.

Information

Anställningen är 100 %, tidsbegränsad under 4 månader med start i mitten av augusti 2022.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Göran Eriksson 019-30 38 15, e-post: goran.eriksson@oru.se eller enhetschef Annika Gardhorn, 019-30 39 56, e-post: annika.gardhorn@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-05-24. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.