Forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon (In Norwegian)

Om stillingen

Det er et ledig engasjement som forsker (SKO 1108 uten doktorgrad eller SKO 1109 med doktorgrad) ved Institutt for medier og kommunikasjon tilknyttet forskergruppen Barn, unge og medier og prosjektet EU Kids Online. Stillingen er midlertidig for en periode på inntil 1 år.

Stillingen er i særlig grad knyttet til kartlegging av sosiale og strukturelle faktorer som kan fremme eller hindre at barn og unge ber om hjelp fra voksne når de har vært utsatt for risikosituasjoner og krenkelser på digitale plattformer.

Stillingen er finansiert av prosjektet Kartlegging og analyser av norske barn og risiko på internett 2021-2022 støttet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle relevant forskningsdesign
 • Kartlegge faktorer som fremmer eller hindrer at barn ber om hjelp fra voksne etter digitale risikosituasjoner
 • Litteraturgjennomgang
 • Gjennomføre kvalitative intervjuer og analysere disse
 • Vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner
 • Delta i relevante nasjonale og internasjonale fora og formidle forskning
 • Utvikle og drive egen forskning på alene og sammen med andre prosjektdeltagere

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad (SKO 1108) eller doktorgrad (SKO 1109) innenfor områder som er relevant for prosjektet
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Erfaring med forskningsarbeid, kvalitative intervjuer og/eller forskning med barn og unge er positivt
 • Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet

  Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:
 •             Den vitenskapelige kvaliteten på tidligere arbeid
 •             Dokumenterte evner til samarbeid
 •             Selvstendighet, nøyaktighet og initiativ

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 468 300 til kr 524 900 per år for kandidater med mastergrad avhengig av kompetanse (SKO 1108). Lønn fra kr 534 400 til kr 615 800 per år for kandidater med doktorgrad avhengig av kompetanse (SKO 1109)
 • kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

•            Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen

•            Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)

•            Vitnemål eller dokumentasjon for gjennomført master- eller PhD-grad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: professor Elisabeth Staksrud

For spørsmål om JobbNorge: personalrågdiver Mira Kramarova