Førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor i markedsføring (In Norwegian)

Ved Handelshøyskolen BI, campus Trondheim, er det ledig en fast stilling innen fagområdet markedsføring. Vi søker etter førsteamanuensis, førstelektor eller høyskolelektor. Sentrale fagområder er markedsføringsledelse, markedskommunikasjon og salg. Kompetanse innen digital markedsføring er ønskelig, men ikke en betingelse. Stillingen er lokalisert i Trondheim, og er samtidig tilknyttet Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Institutt for markedsføring dekker forskning og undervisning bredt anlagt innenfor fagdisiplinen markedsføring på bachelor, master, PhD, og lederutdanningsnivå. I takt med utviklingen innen praksisfeltet og forskningsfeltet, søker vi nå etter en førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor som kan styrke vår kapasitet knyttet til undervisning og veiledning ved campus Trondheim.

Søkere til stilling som førsteamanuensis må ha faglig relevant doktorgrad og dokumenterte pedagogiske ferdigheter (erfaring/utdanning) innen fagfeltet. I tillegg til tradisjonell undervisning, innbefatter dette punktet kursutvikling, læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning.

Det inngår undervisning, pedagogisk utviklingsarbeid samt forskning/publisering i stillingen som førsteamanuensis. Stillingens plikter følger særavtalen ved BI. Dette innebærer 50 % forskningsplikt og 50% undervisningsplikt. Normal undervisnings- og sensurplikt for en førsteamanuensis er 170 undervisningstimer per år.

Søkere til stilling som høyskolelektor må oppfylle minimumskravet som er en Master (5 år). Det er et krav at hele eller deler av graden skal være innenfor det fagområdet hvor vedkommende skal ansettes. I tillegg til nevnte formalkompetansekrav kreves dokumentert utdanningsfaglig kompetanse for stillingen som førstelektor. Forskerkompetanse, for eksempel doktorgrad vil også vurderes positivt for pedagogiske stillinger.

Det er normalt et krav ved Handelshøyskolen BI at vedkommende har relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv. Når det gjelder pedagogisk kompetanse kan dette enten være dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning. Søkeren bør kunne dokumentereutdanning/erfaring knyttet til læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning.

Som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor er arbeidsplikten regulert av særavtalen mellom BI og Forskerforbundet ved BI (FBI).

Normal undervisnings- og sensurplikt for førstelektor/høyskolelektor er 303 undervisningstimer per år. Den ansatte har også plikt til å holde seg faglig oppdatert, men i en pedagogisk stilling inngår ikke forskningsplikt. Vi foretrekker søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i et pedagogisk karriereløp.

BI stiller krav til fast ansattes utdanningsfaglige kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Undervisningen på bachelornivå går hovedsakelig på norsk, så det er en forutsetning at søkeren behersker skriftlig og muntlig norsk eller skandinavisk samt har gode pedagogiske evner i leveranse av undervisning både digitalt og i klasserom. BI er opptatt av at læring og undervisning skal være relevansorientert mot privat og offentlig sektor. Derfor vil BI foretrekke at søkeren kan dokumentere en viss erfaring innen slike kontekster gjennom arbeidsforhold, foredrag og/eller rådgivningsvirksomhet.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale og lønnes etter avtale.

BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Asgeir Opland, telefon +47 932 01 655 eller leder av institutt for markedsføring Line Lervik-Olsen, telefon +47 464 10 553.

Søknaden, CV og komplett liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk via BIs rekrutteringsverktøy. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres, herunder pedagogisk kompetanse.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

SØKNADSFRIST: January 3rd, 2022.