Førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis innen feltet samfunnsplanlegging og lokal og regional utvikling, tilknyttet Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for samfunnsvitenskap har fire institutter, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for statsvitenskap og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging (IGUS) tilbyr to bachelorprogrammer, et i samfunnsplanlegging og kommunikasjon, det andre i globale utviklingsstudier. Instituttet tilbyr også to ulike masterprogram i henholdsvis Global Development, Crisis and Change og i Planlegging, Sted og Prosess. Vi har også et ph.d.-program i global utvikling og samfunnsplanlegging og et aktivt forskningsmiljø inndelt i ulike forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver

Instituttet jobber gjennomgående med å styrke sitt tverrfaglig perspektiv og kompetanse, og søker en kandidat med teoretisk og metodisk ekspertise innen lokal og regional planlegging. En grunnleggende innsikt i det norske plansystemet er en fordel, men i våre studier legges det særlig vekt på planlegging som en prosess som skal håndtere en kompleksitet av samfunnsinteresser og verdier, også utover den institusjonelt, lovregulerte praksis. I tillegg til å kunne bidra til å styrke den lokale og regionale utviklingsdimensjonen må søkerens kompetanse også kunne bidra til instituttets kritiske forskning om tema som demokratisk deltakelse, konflikt og makt, det grønne skiftet, og romlig planlegging. Videre er vi særlig interesserte i å styrke vår bruk av innovative forskningsmetoder innen planlegging og byutvikling.

Aktuelle kandidater må ha relevant, spesialisert kunnskap og forskningserfaring fra noen av temaene nevnt ovenfor, kunne utvikle en tilhørende undervisningsprofil i samarbeid med kollegaer, samt bidra til en ytterligere styrking av instituttets forskningsprofil innen kommunikative, deliberative og agonistiske planleggingsprosesser. Som undervisningsmiljø jobber vi med problembasert læring (PBL) som pedagogisk plattform. Erfaring med PBL er derfor foretrukket. Den aktuelle kandidaten skal kunne bidra inn i instituttets undervisning innen planleggingsfeltet, samt undervisning innen samfunnsgeografi på lærerutdanningen. Da de aktuelle utdanningsprogrammene har hele sin undervisning på norsk, er det sterkt ønskelig at den som ansettes skriver og snakker et skandinavisk språk.   

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som blir ansatt må ha fullført doktorgrad ved et norsk universitet eller et utenlands akkreditert universitet innen relevante samfunnsvitenskapelige fag eller humaniora.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Universitetet i Agder vil legge til rette for gjennomføring av norskkurs. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen tre år.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • bred tematisk forankring innen forskning og undervisning knyttet til tema som planlegging, lokal og regional utvikling, stedsutvikling og demokrati, konflikt, makt, og deltakelse
 • erfaring fra forskning og undervisning inn i et tverrfaglig felt
 • erfaring med bruk av innovative forskningsmetoder/metodeutvikling
 • erfaring med problembasert læring

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å ta initiativ og samarbeide selvstendig
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • trygg fremfor store forsamlinger og mindre grupper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse.

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 Førsteamanuensis. 700 000-760 000 kr bruttolønn per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken “Søk stillingen”.

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 1. september 2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen: