Høyskolelektor i kreativ markedskommunikasjon (In Norwegian)

School of Communication, Leadership, and Marketing består av Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og organisasjon, samt Institutt for markedsføring. Avdelingen har et aktivt fagmiljø innen utdanning, forskning og formidling, og leder høyskolens faglige arbeid i utviklingen av en tverrfaglig PhD in Communication and Leadership. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Den utlyste stillingen sorterer under Institutt for kommunikasjon. Instituttet består i dag av 27 ansatte og ca. 750 studenter. Vi tilbyr bachelorstudier i kreativ markedskommunikasjon, journalistikk og PR og kommunikasjon, samt en master i strategisk kommunikasjon. I tillegg tilbys også nettbaserte studier.

Vi har en 100 % stilling ledig som høyskolelektor i kreativ markedskommunikasjon hos Institutt for kommunikasjon. Vi søker mennesker med en særskilt interesse for de kreative sidene av markedskommunikasjonsfeltet. Stillingen er hovedsakelig tiltenkt å undervise i bachelorprogrammet i kreativ markedskommunikasjon. Ønsket oppstartdato er så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Forskningsrelatert, faglig utviklingsarbeid
 • Møter med fagstab og faglig ledelse

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker:

 • Mastergrad eller tilsvarende.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner og/eller relevant yrkespraksis.
 • Erfaring fra kreativt arbeid innen markedskommunikasjon med tekst-, idé- og skrivekompetanse.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen.

Videre legges det vekt på at du har:

 • Faglige erfaringer fra store prosjekter i byråer. Ledererfaring av kreative prosesser vil også være en ønsket kompetanse.
 • Erfaring fra veiledning, undervisning på høyskole- og universitetsnivå.
 • Interesse for forskning og utvikling innen pedagogikk og læring.
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evner til å arbeide selvstendig og pålitelig.
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk.
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søknad, attester, og vitnemål inkl. karakterutskrift fra høyere utdanning lastes opp i vår søknadsportal:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens pedagogiske plattform kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen fagområdet.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i sterk utvikling
 • Mulighet for personlig utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 6. desember 2021

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen? Ta kontakt med instituttleder Jens Barland, jens.barland@kristiania.no, tlf. 901 69 580.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner: