Instituttleder ved Institutt for nordisk og mediefag

*In Norwegian*

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk, for en periode på fire år. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

Tiltredelsestidspunkt er 15.06.24, eller noe senere etter avtale med fakultetet.

Fakultet for humaniora og pedagogikk har ca. 250 ansatte, er lokalisert i Kristiansand og Grimstad og er organisert i fire institutter. Institutt for nordisk og mediefag har for tiden ca. 50 ansatte i vitenskapelige stillinger. Instituttets studieportefølje består i hovedsak av norsk i grunnskolelærerutdanningene, barnehagelærerutdanningen og praktiskpedagogisk utdanning (PPU), samt bachelor- og masterprogram i nordisk språk og litteratur, bachelor- og masterprogram i kommunikasjon, bachelorprogram i film, litteratur og teater, bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap og ph.d.- spesialiseringer i nordisk språk- og litteraturvitenskap. Instituttet tilbyr også et vidt spekter av etter- og videreutdanning hovedsakelig rettet mot barnehage- og skolesektoren.

Arbeidsoppgaver

Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter generell faglig ledelse, utdanningsledelse og forskningsledelse.

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige instituttlederne ved fakultetet. Ledergruppen har et samlet ansvar for at fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp. Instituttlederen har ansvar for utvikling av studiekvalitet og forskning og må ha gode evner til å gjennomføre fakultetets strategi. Den som ansettes må kunne ta vare på og utvikle den tette kontakten med arbeidslivet og forskningsinstitusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle prosjekter som genererer eksterne inntekter til forskning og utviklingsarbeid.

Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • minimum førstekompetanse innen relevant disiplin
 • undervisningserfaring innen høyere utdanning i relevante fagområder
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt

Arbeidsspråket er norsk. Den som ansettes må beherske norsk, eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk muntlig og skriftlig ved ansettelsestidspunktet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsledelse
 • erfaring med samarbeid med arbeidslivet, forskningsinstitusjoner og/eller offentlig forvaltning
 • god økonomiforståelse

Personlige egenskaper

 • gode lederegenskaper
 • evne til strategisk tenking
 • evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475 instituttleder, kr 920 000 – 975 580 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.