Lecturer in Journalism (in Danish)

Varig ekstern lektor til undervisning i journalistiske fag og specialeforberedende forløb ved Afdelingen for Medievidenskab og Journalistik ved Institut for Kommunikation og Kultur.

Institut for Kommunikation og Kultur søger en ekstern lektor til ansættelse på Afdeling for Medievidenskab og Journalistik.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 15. august 2023. Stillingen er varig.

Stillingen

Stillingen vil omfatte undervisning og eksamen inden for Bachelortilvalget i journalistisk formidling samt Kandidatuddannelserne i Medievidenskab og i Journalistik. Specifik vil den eksterne lektor skulle underviser i følgende fag i efterårssemesteret 2023:

Den eksterne lektor skal bl.a. varetage undervisningskoordination og holdundervisning i samarbejde med andre undervisere på uddannelserne. Hertil kommer vejledning, bedømmelse og eksamination af de studerende på fagene.

Antallet af kurser og arbejdstimer vil variere og specificeres et semester ad gangen. Samlet inden for et akademisk år må timetallet ikke overskride timeloftet på 500 timer (inklusive forberedelse og eksamen). Såfremt det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt.

Til hver forelæsning eller hertil svarende undervisning medregnes 2,5 time til forberedelse.

Kvalifikationer

Ansøgere til stillingen som ekstern lektor skal kunne dokumentere en kandidatgrad inden for medievidenskab eller journalistik, undervisningserfaring og viden om fagområdets anvendelsesmuligheder.

Desuden forudsætter ansættelse som ekstern lektor nedenstående kvalifikationer som bedes dokumenteret i ansøgningen.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten:

  • relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
  • ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen. Ansøgere med undervisningserfaring fra kandidatniveau vil blive foretrukket. Inkluder en undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og –kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Arbejdssted

Afdelingen for Medievidenskab og Journalistik
Institut for Kommunikation og Kultur
Aarhus Universitet
Helsingforsgade 14
8200 Aarhus N

Afdelingen

Yderligere oplysninger om Afdelingen for Medievidenskab og Journalistik.

Institut for Kommunikation og Kultur

Instituttet er et af tre institutter under Faculty of Arts. Det dækker en bred vifte af fagområder, herunder fremmedsprog. Yderligere information, se instituttets hjemmeside.

Yderligere information

Spørgsmål vedrørende stillingen bedes rettet til afdelingsleder Anne Marit Waade: + 45 40 23 17 85 (amwaade@cc.au.dk/afdelingsleder.medjour@cc.au.dk)

Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med at uploade din ansøgning eller spørgsmål vedrørende ansættelsesprocessen, er du velkommen til at kontakte Arts HR: e-mail: hsi@au.dk.

Ansøgningen udfærdiges på dansk eller engelsk.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten:

  • Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
  • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.

Formalia

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Faculty of Arts

Arts er et af fem hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.
Med omkring 550 videnskabelige medarbejdere, 240 ph.d.-studerende, 9.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.

Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dk

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside. 

Om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.300 medarbejdere med en årlig omsætning på 7,0 mia. kr. Læs mere på www.au.dk