Postdoc til projektet Journalistikkens grønne omstilling

Postdoc til projektet Journalistikkens grønne omstilling

Odense, Denmark

JOBBESKRIVELSE

Ved Center for Journalistik, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet søger vi en postdoc til projektet Journalistikkens grønne omstilling med ansættelse fra 1. maj 2024 eller snarest derefter. Tjenestested er i Odense. 

Vi søger en postdoc i 24 måneder til projektet Journalistikkens grønne omstilling, som er støttet af VELUX Fondens HUMpraxis-program. Projektet skal i tæt samarbejde med nyhedsmedierne Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn udvikle, implementere og teste effekterne af konstruktiv klimajournalistik. Det tætte samarbejde sikrer en unik mulighed for at undersøge, hvordan journalisterne kan udvikle nye tilgange til klimajournalistikken, og hvad det betyder både for modtagernes lyst til at følge med i klimanyheder og deres følelse af at kunne gøre noget ved klimaforandringerne. Projektet vil derved bidrage til at fremme en endnu underbelyst forskningsdagsorden. 

Vi søger derfor en kandidat, der ideelt set har erfaring med forskning i journalistik eller kommunikation mere bredt, og som er i stand til at arbejde med kvalitative såvel som kvantitative metoder. 

Kandidaten forventes at ville og kunne bidrage til, at Center for Journalistik opfylder to strategiske mål: 1) At producere original forskning af høj international kvalitet, og 2) At udveksle viden med de relevante samfundsmæssige aktører, herunder både nyhedsmedier, offentligheden og beslutningstagere. Læs mere om strategien her.

Projektet ledes af professor mso Morten Skovsgaard, Center for Journalistik, og journalist og udvikler Gerd Maria May. 

Det forventes, at postdocen: 

  • Både kan arbejde selvstændigt og i team med for eksempel dataindsamling, videnskabelige artikler og vidensformidling.
  • Bidrager fagligt såvel som socialt til forskningsmiljøet på Center for Journalistik.
  • Har interesse i at samarbejde tæt med journalister og nyhedsmedier om udvikling af journalistikken med udgangspunkt i forskningsmæssig viden.
  • Kan formidle resultater fra projektet skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk i en akademisk kontekst og til den bredere offentlighed.
  • Præsenterer sine resultater på internationale konferencer.
  • Taler og skriver dansk, da det er nødvendigt at kommunikere klart og ubesværet med journalister og redaktører.

Center for Journalistik er placeret på Institut for Statskundskab. Instituttet ønsker at fremme et stimulerende og inspirerende miljø for både medarbejdere og studerende. Instituttets ambition er derfor at rekruttere, udvikle og fastholde talentfulde forskere, der er engagerede i både akademisk og instituttets udvikling. Derudover ønsker instituttet, at vores medarbejdere afspejler samfundets mangfoldighed, og ser derfor gerne ansøgninger fra alle kvalificerede kandidater, uanset deres personlige baggrund.

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Morten Skovsgaard, skh@sam.sdu.dk. For yderligere oplysninger om Center for Journalistik og Institut for Statskundskab kontakt, leder af Center for Journalistik, Peter Bro, ppe@journalism.sdu.dk.