Professor/Associate Professor of Communication and Management in the Education Sector

Please note that the full job description is only available in Norwegian.

Ved Institutt for kommunikasjon og kultur er det ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis i kommunikasjon og ledelse i utdanningssektoren. En foretrukken kandidat forventes å være en drivkraft til BIs overordnete forskningsstrategi, særlig til instituttets Senter for Innovasjon i Utdanning. Den rette kandidaten forventes også å undervise i våre kurs innen barnehage- og skoleledelse. Disse har som mål å bygge kulturer for læring, deling, og kontinuerlig forbedringsarbeid. Instituttet har 55 vitenskapelig ansatte som, i tillegg til utdanningsledelse, forsker og underviser innenfor felt som organisasjonskommunikasjon, digital kommunikasjon, tverrkulturell kommunikasjon, medieledelse, og kreative næring. 

Se senterets nettsted HER.

Se instituttets nettsted HER.

Den aktuelle kandidaten forventes å bidra til BI mål om å være blant Europas beste handelshøyskoler.

Kompetansekriterier og kvalifikasjonskrav:

  • har PhD, fortrinnsvis i pedagogikk, ledelse, psykologi eller kommunikasjon
  • har erfaring med å publisere i topp internasjonale kanaler
  • kan delta aktivt i Senter for Innovasjon i Utdanning, samt i andre relevante internasjonale vitenskapelige nettverk
  • har dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner og pedagogiske ferdigheter med bred undervisningserfaring innen feltet.
  • kandidaten må beherske norsk (evt. et annet skandinavisk språk) og engelsk både skriftlig og muntlig. Søkere som ikke har tilstrekkelig kjennskap til norsk samfunns- og næringsliv, forventes å sette seg inn i det fortløpende. 

Fagseksjonen er allerede en av Norges største leverandører av videreutdanning for utdanningsledere og har nå ytterligere etterspørsel og aktivitet innenfor vårt fagfelt. Vi søker å ansette medarbeidere som kan bidra med undervisning og forskning rettet mot ledelse av læring, kontinuerlig forbedringsarbeid og profesjonell læringskultur innen skole og barnehagesektoren.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav. Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner.

Stillingen, med tidligste startdato 1. september 2021, er en heltids, fast stilling. I tillegg til lønn kan det komme en del goder, som forskningsbonus, m.v.

Stillingen er lagt til Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI i Nydalen i Oslo. BI er triple-akkreditert (AACSB, EQUIS and AMBA) og er en av Skandinavias ledende handelshøyskoler. Skolen tilbyr en rekke programmer på ulike nivåer : bachelor, MSc, MBA, Executive MBA, PhD og etter- og viderutdanningsprogrammer (Executive Education). Skolen har over 350 faste vitenskapelige medarbeidere. 

Søknad, CV og komplett liste over faglige arbeider, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner, sendes elektronisk. Høyeste utdanning og annen relevant dokumentasjon må dokumenteres. Det kan sendes inn inntil 15 publikasjoner som kan lastes opp i søknaden.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI, ved instituttleder Sut I Wong, epost sut.i.wong@bi.no, eller, tlf. 464 10 723