Professor/Førsteamanuensis/Førstelektor/Høyskolelektor i Kommunikasjon (in Norwegian)

Handelshøyskolen BI inviterer til stillingen som professor/ førsteamanuensis/ førstelektor /høyskolelektor i kommunikasjon ved Campus Bergen, ved Institutt for kommunikasjon og kultur. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet Campus Bergen, og vil samtidig være tilknyttet faggruppen for kommunikasjon ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved campus Oslo.

Instituttet har 52 faglige ansatte og driver med forskning og undervisning i bl.a. digital kommunikasjon, tverrkulturell kommunikasjon, medieledelse, kreative bransjer, internett og teknologi, samt ledelse i utdanning. Gjennom forskning og undervisning jobber vårt institutt for å skape meningsfull kommunikasjon for bærekraftige organisasjoner og et stadig mer digitalisert samfunn. Se instituttets nettsted her.

Jobbeskrivelse

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos kandidatene.   

Stillingen inneholder undervisning, sensur og veiledning innenfor digitale kommunikasjonsfag på bachelor-, og executive-nivå. For ansettelse som professor/førsteamanuensis, innebærer stillingen også internasjonal forskning og publisering.

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres, og understøtter prosessen for videre akademisk karriereutvikling til alle stillinger.

Vår campus bestreber seg på å bidra til forskningsinnovasjon og formidling innen kommunikasjon og kultur. Vi forventer at kandidater engasjerer seg i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og jevnlig publiserer i tidsskrifter på nivå ABS 3 eller høyere, Top IF-10 %, eller på NSD nivå 2 (eller tilsvarende innenfor fagområdet).

De som er ansatt i en vitenskapelig stilling vil også ha undervisnings- og pedagogisk utviklingsansvar. I tillegg til tradisjonell undervisning omfatter stillingen utvikling av kurs, læringsaktiviteter, evalueringsformer, og veiledning.

De som er ansatt i en pedagogisk stilling har plikt til å holde seg faglig oppdatert, det er ingen forskningsplikt i lærerstillinger. Vi foretrekker søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i en utdanningskarriere.

Kvalifikasjonskrav

Vitenskapelig stillinger

 • Doktorgrad i relevant fagområde.
 • Det kreves en betydelig akademisk produksjon utover en Ph.D.
 • BI krav til utdanningskompetanse i henhold til myndighetenes bestemmelser og det spesifikke vitenskapelige nivået.


Pedagogiske stillinger

 • Faglig relevant mastergrad (5 år).
 • Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning.
 • Søkere til stillingen som førstelektor må fortrinnsvis ha forskningskompetanse og vi ønsker søkere med doktorgrad velkommen.


Andre bedømmelseskriterier

 • Forskningspublikasjoner av høy kvalitet.
 • Kandidaten må beherske norsk (evt. et annet skandinavisk språk) og engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Søkere som ikke har tilstrekkelig kjennskap til norsk samfunns- og næringsliv, forventes å sette seg inn i det fortløpende.
 • Synlighet i det internasjonale og nasjonale akademiske miljøet er ønskelig, for eksempel:
 • Papers må jevnlig forekomme på internasjonale toppkonferanser, og anerkjenner journaler/utsalgssteder innenfor den aktuelle disiplinen/området.
 • Være synlig på den faglige arenaen eller andre relevante arenaer som er viktige for faget.
 • Undervisnings- og/eller forskningserfaring med minst ett av følgende fagområder:
 • Internkommunikasjon, strategisk kommunikasjon, ledelseskommunikasjon
 • Kommunikasjon i sosiale medier og nettverk, og på digitale plattformer
 • Digitalisering og algoritmer i et historisk og samfunnsperspektiv, relasjoner mellom menneske og maskin
 • Digitale metoder


Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig:

 • Dokumentert erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for, moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram vil bli verdsatt.
 • Det vil også vektlegges erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder FoU-arbeid, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.
 • Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor økonomisk-administrative fagområdet vil bli tillagt vekt.

I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglige ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som høyskolelektor og førsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.
 • Flyttetjenester for deg og din familie (hvis nødvendig).


Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå


Send inn søknaden innen 15. desember, 2022. Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjon

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI, ved instituttleder Sut I Wong, epost sut.i.wong@bi.no, tlf. 464 10 723; eller Elisabeth A. Seim, direktør Campus Bergen, telefon +4798251612, eller e-mail elisabeth.seim@bi.no.  

Om Bergen 

Bergen, Norges nest største by, er en internasjonal, raskt voksende og attraktiv by. For mer informasjon om Bergen, vennligst besøk https://www.visitbergen.com/.