Professor/førsteamanuensis i kommunikasjon og ledelse (In Norwegian)

Ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI, campus Oslo, er det ledig en 100% fast stilling som professor/ førsteamanuensis i kommunikasjon og ledelse.

Vår nye kollega skal bidra til at Handelshøyskolen BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Dokumentert faglig formidling og publisering i internasjonale tidsskrifter vil derfor bli tillagt vekt. Det forventes at aktuell kandidat tar aktiv del i å utvikle BIs akademiske miljø både innenfor forskning og undervisning.

Stillingen innebærer internasjonal forskning og publisering, i tillegg til undervisning, sensur og veiledning innen kommunikasjon- og ledelsesfag i våre master-, og executive-programmer.

Kompetanse- og kvalifikasjonskrav:

 • Stillingen som førsteamanuensis eller professor krever relevant doktorgrad og det forventes forskning på topp internasjonalt nivå innen kommunikasjon og/ eller ledelse, som et minimum i tråd med instituttets assistantkriterier.
 • Kandidaten må beherske norsk (evt. et annet skandinavisk språk) og engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Søkere som ikke har tilstrekkelig kjennskap til norsk samfunns- og næringsliv, forventes å sette seg inn i det fortløpende.

Ønsket kompetanse innen minst ett av følgende fagområder:

 • Ledelseskommunikasjon
 • Retorikk, interaksjon og tekst
 • Samtale- og diskursanalyse
 • Strategisk kommunikasjon
 • Humanistisk/eksistensiell filosofi
 • Psykologi og ledelse
 • Organisasjonspolitikk

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske ferdigheter, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav. Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner.

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø på en av Skandinavias ledende handelshøyskoler
 • God forskningsstøtte og publikasjon-remunerasjon
 • Støttende faglig miljø
 • Faglig karriereutvikling

Instituttet omfavner mangfold og ønsker søkere fra ulike bakgrunner velkommen.

Søknad, CV og komplett liste over faglige arbeider, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner, sendes elektronisk. Høyeste utdanning og annen relevant dokumentasjon må dokumenteres. Det kan sendes inn inntil 10 publikasjoner som kan lastes opp i søknaden.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI, ved instituttleder, professor Sut I Wong, på epost sut.i.wong@bi.no eller tlf. 464 10 723.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.