Stipendiat innen Helsekommunikasjon / helsekompetanse (In Norwegian)

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskapInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en åremålsstillinger som stipendiat innen fagområdet helsekommunikasjon i feltet public health, tilknyttet et allerede godkjent prosjektet («Quality of health information: the missing link in the era of health literacy»)

Stillingen har en varighet på tre år, og ønsket tiltredelse er så snart som mulig.

Stipendiaten vil være tilknyttet Faggruppen helsesykepleie (public health) som er ansvarlig for den faglige videreutviklingen av helsesykepleie- profesjonen og for masterprogrammet i helsesykepleie under paraplymasteren i helsevitenskap. Vi er et tverrprofesjonelt team med flere nye stipendiater og erfarne seniorforskere.

Stipendiaten vil også være tilknyttet Forskningsgruppen helsekommunikasjon, som nylig har blitt etablert for å samle og fremme forskningsaktiviteter ved og utover instituttet som undersøker kommunikasjon relatert til helse. Kommunikasjon er et sentralt bindeledd for de fleste prosesser innen helse, helseomsorg og helsevitenskap. Forskningsgruppen skal utforske hvordan helsekommunikasjon kan optimaliseres for aktuelle målgrupper og hvordan dette kan evalueres.

Arbeidsområde

Prosjektet skal svare på spørsmålet om det norske helsevesenet er klar for å møte helsekompetente brukere. Spesielt skal informasjonsmateriale rettet mot brukere (som f.eks. offentlige nettsider om et tema) kvalitetsvurderes ved å anvende internasjonale retningslinjer. Ved å vurdere mange ulike temaer kartlegger prosjektet deler av det norske informasjonslandskapet og identifiserer spesifikke barrierer for at pasienter kan ta informerte helsevalg.

Prosjektet bygger på

 • tidligere forskning som har oppsummert kunnskap om hvordan informasjon burde presenteres til brukeren.
 • etiske krav og lovverk knyttet til hvilken informasjon brukeren trenger
 • utviklingen og validering av et måleinstrument for kvalitet som nå står klar for bruk i flere språk.

Temaet er svært aktuelt siden brukerens delaktighet i egne helsevalg står høyt på agendaen til helsemyndighetene, og brukerens helsekompetanse har blitt et sentralt begrep i alle anstrengelsene for å forbedre helsetjenestene.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • mastergrad innen helsesykepleie, helsevitenskap eller tilsvarende utdanning (120 stp)
 • bred kunnskap om forskningsmetoder, statistikk og etikk
 • gode muntlige og skriftlige språkferdigheter innen norsk og engelsk

Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på Ph.D. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her (Opptak til ph.d.-program HV). Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med å jobbe i et forskningsprosjekt
 • erfaring med akademisk skriving og/eller publiserte artikler

Personlige egenskaper

evne til å jobbe selvstendig, konsentrert og målrettet over tid med arbeid som innebærer analytisk kompetanse og skriveferdigheter

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement og gjennomføringsevne

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • godt arbeidsmiljø i faggruppen helsesykepleie
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54 – som tilsvarer kr. 491 200.

Søknadsprosess

Vil du søker stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. 

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Jürgen Kasper, Prof. Dr. phil. mobil: 95429600
 • Victoria Telle Hjellset, PhD, studieleder, mobil: 93200105

Søknadsfrist: 11. mai 2022
Ref:  22/02478

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på LinkedIn