Studieadjunkt i Film- og Medieproduktion (In Danish)

Ved Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som studieadjunkt i Film- og Medieproduktion til besættelse fra 1. august 2022 eller snarest derefter.

Stillingen er 3årig, og den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Stillingsindhold

Studieadjunkten skal tilrettelægge og gennemføre undervisning og eksamen på de af uddannelsens kurser, der rummer praktiske, produktionsmæssige komponenter, blandt andet BA-kurset Medieproduktion og formidling og KA-kurset Digitale film- og mediestrategier, samt forestå vejledning af de studerende i tilknytning til øvelser og den endelige eksamen.
Studieadjunkten kan også blive involveret i undervisning på uddannelsens andre kurser, i det omfang der er behov for det.
Studieordningen for hhv. BA- og KA-uddannelsen i film- og medievidenskab kan tilgås via disse link: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ba.pdf https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ka.pdf

Yderligere information om stillingen kan fås hos Viceinstitutleder for Uddannelse og Studieleder Henrik Søndergaard.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som studieadjunkt forudsætter en kandidatgrad i film- og medievidenskab eller anden relevant kandidatgrad. Ansøger skal have erfaring med film- og medieproduktion i en tværmedial kommunikationskontekst. Der lægges vægt på erfaring med produktion i korte fiktions- og faktaformater til forskellige digitale medieplatforme og på viden om digitale kommunikations- og formidlingsstrategier til forskellige målgrupper. Der forventes et indgående teoretisk kendskab til processer forbundet med ideudvikling, produktion, distribution og markedsføring samt en metodisk erfaring med analyse og evaluering af produktioner i et digitalt medielandskab. Ansøger forventes at have et indgående kendskab til den danske film-, medie- og kommunikationsbranche. Det vil blive betragtet som en fordel, hvis ansøger har undervisningserfaring.

Stillingen som studieadjunkt er en uddannelsesstilling. Ansøger skal som led i sin ansættelse gennemføre et universitetspædagogikum.

Ansøger skal beherske dansk i tale og skrift.

Læs mere om kvalifikationskravene til studieadjunkt i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019 her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212083

Ansøgning

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgerne i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Dorthea Andersen HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, angiv venligst ID nummer 211-0059/22-2P #1 ved henvendelse. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 19. april 2022 kl. 23:59 [CEST]

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.