Studielektor i Audio Design (In Danish)

Institut for Kommunikation og Kultur søger en studielektor til ansættelse på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskabs uddannelsen i Audio design.

Stillingen som studielektor er en fast deltidsstilling med en arbejdstid på ca. 16 timer om ugen. Dog kan arbejdstimer variere og specificeres et semester ad gangen.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. juli 2022 eller snarest herefter.

Institut for Kommunikation og Kultur støtter skabelsen af en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

Stillingen

Studielektoren skal varetage undervisnings-, planlægnings- og udviklingsopgaver, der har med uddannelsens grundlæggende fag at gøre, og hvor det faglige indhold ikke beror på ny forskning. Ud over undervisningsopgaver og eventuelle faglige udviklingsopgaver kan stillingen som studielektor indeholde supervision og vejledning af studieadjunkter. Hovedopgaven i denne stilling er undervisning, og stillingen omfatter vejledning, undervisning og eksamen inden for følgende discipliner på uddannelsen i digital design i kandidatuddannelsen i Digital design:

En mindre del af arbejdstiden (20%) er forbeholdt til faglig udvikling (inkl. fx faglige og sociale møder (lærermøder, afdelings- og institutmøder) m.m.) samt varetagelse af andre opgaver.

Kvalifikationer

Ansættelse som studielektor forudsætter en relevant kandidatgrad inden for f.eks. Digital design, Audiodesign eller Musikvidenskab. Derudover skal ansøgere kunne dokumentere relevant praksiserfaring inde for fagområdet audio design, samt dokumentere viden om og relevant praksiserfaring med:

 • digital lyd, lydprogrammering og -design
 • algoritmisk og interaktiv afvikling af lyd og musik.
 • den elektroniske musiks æstetik og historie.
 • universitetsundervisning på universitetsniveau
 • færdiggørelse af et universitetspædagogikum specifikt rettet mod universitetsundervisning eller tilsvarende kvalifikationer
 • erfaring med vejledning af studerende
 • erfaring med udvikling af undervisnings- og vejledningsformater

Ansøgere skal indsende en undervisningsportfolio, der rummer en liste over underviste kurser samt et obligatorisk (2-3 sider) dokument med didaktiske overvejelser og refleksioner over egen undervisningspraksis og mulige retninger eller ønsker for videre didaktisk udvikling. Udvalgte kursus/læseplaner (max 3) kan vedlægges om eksempler.

Ved ansættelse som studielektor forudsættes altid, at ansøgeren er blevet bedømt undervisningsmæssigt kvalificeret.

Arbejdsmiljø

Aktiv deltagelse i det daglige fællesskab i afdelingen har høj prioritet, og vi lægger vægt på gode arbejdsrelationer både mellem kolleger og med vores studerende. Med henblik på at opretholde og udvikle instituttets gode undervisnings- og forskningsmiljø forventes den kommende videnskabelig assistent at være jævn tilsted på afdelingen. Stillingen kræver deltagelse i medarbejdermøder og underviserteammøder og andet relevant administrativt arbejde på afdelingen. Der vil blive stillet kontorfaciliteter til rådighed.

Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab, Institut for Kommunikation og Kultur og Aarhus Universitet respekterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv og stræber efter at skabe et arbejdsmiljø, hvor denne balance kan bevares.

Afdelingen/enheden

Potentielle ansøgere henvises til afdelingens hjemmeside.

Institut for Kommunikation og Kultur

Instituttet hører under Faculty of Arts. Du kan finde relevante oplysninger om instituttet, dets forskningsprogrammerafdelinger og forskellige aktiviteter på hjemmesiden.

Arbejdssted er: Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab, Helsingforsgade 14
8200 Aarhus N

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos afdelingsleder Morten Breinbjerg: mbrein@cc.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med at uploade din ansøgning eller spørgsmål vedrørende ansættelsesprocessen, er du velkommen til at kontakte Arts HR: e-mail: hsi@au.dk.

Ansøgningen udfærdiges på dansk.

Formalia

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen.
 • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Arts.
 • Ansøgningen skal indeholde en motivation for at søge stillingen og vedlægges et curriculum vitæ, relevante eksamenspapirer samt hvis relevant for stillingen en undervisningsportfolio. Dette materiale fremsendes elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Hvis ikke andet er anført i stillingsopslaget skal ansøgningen udfærdiges på engelsk.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Faculty of Arts

Arts er et af fem hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.
Med omkring 550 videnskabelige medarbejdere, 275 ph.d.-studerende, 9.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.

Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dk

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.