Two PhD positions in Media and Communication Studies (Text in Swedish)

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning. Egen forskarutbildning innefattande forskning (80%) samt undervisning och administrativt arbete upp till (20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som doktorand är den som antagits till en utbildning på forskarnivå. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i [medie- och kommunikationsvetenskap] eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vid en anställning som doktorand ska den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå bedömas. 

Urval bland de sökande görs utifrån olika kriterier. Fallenhet för forskning bedöms, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer. Upplägget av en projektskiss bedöms, ska bifogas ansökan samt motiveringen till hur denna passar in i DEMICOMs verksamhet. Projektskissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det knyter an till DEMICOMs verksamhet.

Personliga kvaliteter som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. Eftersom en viss del undervisning ingår i anställningen så krävs goda kunskaper i svenska och/eller engelska, i både tal och skrift.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Anställning

Heltid  Doktorandanställningen beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förnyas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Mittuniversitetets anställningsordning

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Den 1 september 2021 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Kajsa Falasca, kajsa.falasca@miun.se, 072 581 89 08 och ämnesföreträdare Catrin Johansson, catrin.johansson@miun.se, 076 527 91 54 samt centrumledare Ingela Wadbring, ingela.wadbring@miun.se, 070 333 27 16. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/mkv.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-25.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställnings­form Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning Heltid
 • Tillträde Enligt överenskommelse
 • Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar 2
 • Syssel­sättnings­grad 100%
 • Ort Sundsvall
 • Län Västernorrlands län
 • Land Sverige
 • Referens­nummer MIUN 2021/228
 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  2. Per Bergman, Ordförande, Fackförbundet ST, 010-142 83 71