Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap (In Swedish)

Beskrivning

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter

Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings­programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället.

I normalfallet har en adjunkt 10-20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling.

Varför ska du välja Karlstads universitet?

 Universitetet siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Universitetet verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning hos oss innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis lunchpass på ett gym beläget på universitetsområdet, läs mer om våra förmåner här: förmåner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är Karlstads universitet rätt plats!

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet eller annat närliggande, och för den utlysta anställningen relevant område samt visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder

Av särskilt vikt är att du har en bred kunskap kring medie- och kommunikationsvetenskap och att du har erfarenhet av att undervisa och handleda på många olika kurser på grundnivå. Vidare är det av särskilt vikt att du har dokumenterad erfarenhet av arbete med samt undervisning och handledning inom kvantitativ metod. Vi fäster även särskilt vikt vid dokumenterad erfarenhet av uppsatshandledning på svenska och engelska. Eftersom undervisningen sker på såväl svenska som engelska är det av särskild vikt att du har goda kunskaper i dessa språk i såväl tal som skrift.   

Vi lägger stor vikt vid att du har erfarenhet av undervisning om digitala metoder och tekniker för insamling och analys av data. 

 Vidare lägger vi vikt vid att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ samt att du har de erfarenheter och den kompetens som krävs för att snabbt komma in i anställningen.

Det ses också som meriterande om du har

  • erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet
  • erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
  • erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället.
  • pedagogiska meriteringar 

Villkor

Anställningen är en allmän visstidsanställning till 2023-06-30 med chans till förlängning. Omfattningen är 100 % med tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar

Prefekt Christer Clerwall.

Studierektor Susanne Almgren.

Båda kan nås på tfn 054-700 10 00 (vx).

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
  • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
  • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
  • Redogörelse för språkkunskaper
  • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-05-30                     

Ange referensnr: REK2022/123

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r.