Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap, organisationskomm (In Swedish)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informatik och media (IM) är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Institutionens arbete syftar till att utveckla kunskap om nuvarande och framtida kommunikations- och informationsformer inom tre ämnesområden: medie- och kommunikationsvetenskap (där även journalistik ingår), människa-dator-interaktion och informationssystem.

Undervisning i ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) bedrivs inom: mediestudier, organisationskommunikation och journalistikstudier. Forskning bedrivs inom alla tre områden och fokuserar på social och kulturell förändring kopplad till kommunikation och medier. Undervisning är förlagd inom; kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik, masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot digitala medier och samhälle, samt masterprogrammet inom management, kommunikation och IT.

Arbetsuppgifter

I visstidsanställningen ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas förutom handledning och examination också kursansvar, kursadministration och kursutveckling, främst inom inriktningen organisationskommunikation. Den sökande förväntas kunna undervisa i teori och metod på grund- och avancerad nivå i MKV, samt genomföra praktiska inslag.

Kvalifikationer


Meriterande för anställningen är bevisad akademisk kunskap, t.ex. genom avlagd doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens. Det är av vikt att pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper motsvarar de krav den specifika undervisningssituationen kräver för att fullgöra anställningen väl. Det önskas därmed att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav. Kunskaper i engelska är en fördel.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Villkor


Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid akademiskt vetenskaplig och pedagogisk lämplighet inom MKV och organisationskommunikation. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga samt att självständigt kunna planera, genomföra, slutföra och utvärdera uppgifter kopplade till undervisning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Ansökningsförfarande


Fullständig ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och ska omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
  • Lista med referenspersoner

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:

Mål och regler för Uppsala universitet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: Januari 2022

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-06-30

Anställningens omfattning: Heltid 

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Daniel Lövgren, tel. 018-471 28 48, epost: daniel.lovgren@im.uu.se eller avdelningsföreståndare Göran Svensson, tel. 018-471 15 14, epost: goran.svensson@im.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2021, UFV-PA 2021/4063.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Individuell lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se

Referensnummer: 2021/4063

Sista dag för ansökan: 2021-11-26