Universitetslektor / Førstelektor – Institutt for medier og kommunikasjon (in Norwegian)

Om stillingen

En midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) eller førstelektor (SKO 1198) i medier og kommunikasjon er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo i perioden mars 2023 til mars 2025.

Mer om stillingen

Den som tilsettes skal bidra til undervisningen på bachelor- og masternivå innenfor medier og kommunikasjon med særlig kompetanse innenfor flere av disse områdene: Digitale medier, medieteknologi, digitale metoder, stil og estetikk, film og tv, medietekstanalyse, sosiale medier, medieinnovasjon, medieteori, medier og minoritetsperspektiver, mediehistorie.

Undervisningserfaring fra universitets- eller høyskolenivå er en fordel. Ved behov vil den som ansettes også bli bedt om å ta noe masterveiledning og sensur.

Universitetslektoren skal sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte bidra til å utvikle undervisningen og studiemiljøet innen feltet.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i medier og kommunikasjon
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen


Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier og/eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • faglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjon


Stillingsinnehaver må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Søkere som har doktorgrad blir ansatt i stilling som førstelektor.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 501 200 til kr 593 500 avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor(stillingskode 1009)
 • lønn fra kr 573 900 til kr 714 000 avhengig av kompetanse, i stilling som Førstelektor(stillingskode 1198)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen samt beskrivelse av egen forskning
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • eventuell publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Vi viser til regler knyttet til ansettelse i universitetslektorstillinger og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Instituttleder Eiri Elvestad
Administrativ leder Stine Bjørløw Dalsøren