Universitetslektor i fotojournalistikk, med vekt på fagutvikling (In Norwegian)

Ved Institutt for journalistikk og mediefag er det en ledig fast 100% stilling som universitetslektor i fotojournalistikk med vekt på fagutvikling og koordinering, i tillegg til undervisning i de fotojournalistiske fagene.

Arbeidsoppgaver og ansvar 

I denne rollen vil du:

 • ha ansvar for fagutvikling og koordinering av fotojournalistutdanningen
 • planlegge, koordinere og gjennomføre undervisning
 • jobbe tett med de andre ansatte ved utdanningen
 • bidra til samarbeid og kontinuitet på tvers av utdanningene og instituttet
 • bidra aktivt til utviklingsarbeid ved instituttet
 • være et bindeledd mellom instituttet, fakultetet og andre samarbeidspartnere 

Krav til kompetanse 

Du må:

 • ha fullført mastergrad i fotojournalistikk eller andre relevante fag. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • ha relevant praktisk fotojournalistisk erfaring
 • vise at du er nysgjerrig og nytenkende i din akademiske og/eller fotografiske erfaringsbakgrunn
 • ha gode evner til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og på et skandinavisk språk.
 • ha undervisningserfaring
 • fremme mangfold, rettferdighet og inkludering

Det er en fordel om du: 

 • har bred erfaring med å jobbe i fagnettverk og med partnere, både nasjonalt og internasjonalt
 • har god teknisk kunnskap om fotografering og/eller video
 • har dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring 

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ønskede egenskaper 

 • interesse for pedagogisk utvikling
 • god evne til å motivere og inspirere studenter
 • gode samarbeidsevner
 • evne til faglig nytenkning og fleksibilitet 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess 

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • søknadsbrev
 • CV og attester
 • vitnemål (alle sider)
 • fullstendig publikasjonsliste og/eller kunstnerisk portefølje med lenker til opptil 10 ferdige faglige bidrag som vedlegg
 • to referanser med kontaktinformasjon 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen. (sett inn lenke)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles.

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Vi tilbyr 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som universitetslektor i stillingskode 1009, i lønnstrinn 51-66 (kr. 468 300-604 700 per år).  

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Instituttleder Anne Hege Simonsen, tlf.+47 4767238322, e-mail, annehege@oslomet.no
 • Universitetslektor Ellen Lande Gossner, tlf. +47 97672928, e-mail, ellgos@oslomet.no