Universitetslektor i journalistikk (In Norwegian)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for journalistikk og mediefag har om lag 450 studenter og 30 faglig tilsatte. Vi holder til i Pilestredet 48, Eva Balkes Hus. Instituttet tilbyr bachelorstudier i fotojournalistikk, journalistikk samt medier og kommunikasjon, I tillegg tilbyr vi et fagforfatterstudium (årsstudium) og et masterstudium i journalistikk.

Ved institutt for journalistikk og mediefag er det ledig ett vikariat i inntil 100 % stilling som universitetslektor i journalistikk for tre år. Stillingen vil ha særlig vekt på nyhetsjournalistikk, reportasje, digital journalistikk, sosiale medier og presseetikk.

Stillingen er knyttet til instituttets bachelorprogram i journalistikk, men undervisning på andre programmer kan også være aktuelt.

Den som ansettes vil også være en del av våre forskergrupper.

Arbeidsoppgaver:

 • undervise i praktiske og teoretiske kurs på bachelor i journalistikk innen nyhetsjournalistikk, reportasje (nasjonalt og internasjonalt), etikk og sosiale medier
 • veilede bachelor- og masterstudenter i journalistikk og mediefag
 • utvikling av eksisterende og nye emner og undervisningsopplegg i samarbeid med kolleger
 • faglig administrativt arbeid, inkludert emneansvar
 • ha kontakt med yrkesfeltet

Den som tilsettes har plikt til å delta i instituttets generelle virksomhet.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • omfattende og fersk journalistisk praksis, samt erfaring med produksjon på ulike publiseringsplattformer
 • master eller tilsvarende innen journalistikk og mediefag eller andre relevante fagfelt.
 • Dokumentert relevant og omfattende erfaring fra bransjen kan kompensere for utdanningskravet
 • dokumentert og relevant erfaring innen reportasje og nyhetsjournalistikk
 • svært god praktisk og teoretisk innsikt i journalistikk
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på bokmål og/eller nynorsk
 • pedagogisk kompetanse

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Kandidater som inviteres til intervju skal holde en prøveforelesning etter oppgitt tema. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Du bør ha:

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig med fagutvikling
 • interesse for pedagogisk utvikling innenfor fagfeltet
 • stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere perioder med stress

Vi tilbyr deg:

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende undervisnings- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du likevel velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • cv, attester og alle sider av vitnemål
 • to referanser med kontaktinformasjon
 • eventuelle arbeidsprøver/vitenskapelige arbeider

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men må minimum tilsvare 50%.

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs kr. 468 300 – 604 700 pr år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å klikke på «søk stillingen». 

Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Hanne Landen, 67 23 82 77 eller e-post: hanne.landen@oslomet.no

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Anne Hege Simonsen, instituttleder, tlf. 911 45 937, e-post: anne.hege.simonsen@oslomet.no

Anders Graver Knudsen, nestleder, tlf. 907 47 539, e-post: anders-graver.knudsen@oslomet.no

Søknadsfrist: 22.12.2021

Ref. nr: 21/11788 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).