Universitetslektor i journalistikk og dokumentarproduksjon

*In Norwegian*

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig undervisningsstilling som universitetslektor i journalistikk og dokumentarproduksjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Stillingen er ledig fra 01.06.2024.

Stillingen er tilknyttet bachelorgraden i journalistikk og master i dokumentarproduksjon. Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter ved de to studieprogrammene. Herunder ha tett oppfølging av studenter, følge opp praksisbesøk, drive eksamensrelatert arbeid innenfor fagområdet, utvikle journalistikk og dokumentarisme, samt bidra til utvikling av samarbeid med mediebransjen.

Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen.

Generell stillingsbetenkning for universitetslektor ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en universitetslektor med kunnskap og ferdigheter innen journalistikk, historiefortelling og dokumentarproduksjon.

Du må ha mastergrad eller tilsvarende innenfor mediefag og flere års redaksjonell erfaring. Du må også ha kunnskap om norsk pressetradisjon og praktisk erfaring fra redaksjonsarbeid og dokumentarproduksjon. 

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har:

  • yrkespraksis og oppdatert erfaring med dokumentar- og journalistisk produksjon(siste fem år)
  • erfaring med og kompetanse i praktisk bruk av flere sentrale publiseringsverktøy for nett, mobil, radio og/eller TV-journalistikk
  • kompetanse innen og interesse for dramaturgi, formgrep og historiefortelling.

Ved vurdering av personlig egnethet legger legger vi bl.a vekt på din evne til samarbeid, din evne til å ta og gi tilbakemelding og evaluering, samt din evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk. Det forventes at du kan undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelse.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
  • NyTi – et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
  • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 604 000 – 650 300 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
  • medlemsskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
  • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.