Universitetslektor i kunst, design og digitale medier (In Norwegian)

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag (EST) er det ledig en 100% stilling som universitetslektor. Stillingen er knyttet til Livslang læring: Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK) og instituttets eksternrettede virksomhet og praksisopplæring. Ønsket ansettelse 1.6.2022.

Institutt for estetiske fag holder til i Pilestredet Park i Oslo Sentrum. Fakultet for Teknologi, kunst og design (TKD) er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt for estetiske fag vil stå sentralt i denne utviklingen. Instituttet har ca. 850 studenter og 55 ansatte. Vi tilbyr studieprogram på bachelor- og masternivå innen design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon, kunst og formidling, og mote og produksjon. I tillegg har vi flere videreutdanninger og praktisk pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk og drama og teaterkommunikasjon. De fleste av utdanningene har et element av praksisopplæring som en integrert del av sin studieprogresjon og faglige innhold. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning og eksternrettet oppdragsvirksomhet innen estetiske fag. Dette er tilknyttet enheten for Livslanglæring EIK på instituttet.

Stillingen er knyttet instituttets satsning på arbeidslivsrelevans og oppdragsvirksomhet. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • emneansvar for videreutdanninger
 • undervisning og veiledning i digitale medier
 • praksisopplæring av våre studenter
 • delta i faglig utviklingsarbeid og oppdrag innen universell utforming, mangfold, og samarbeidspartnere.
 • planlegging og gjennomføring av ulike faglige aktiviteter, etterutdanninger, emner og videreutdanninger.
 • utvikle og følge opp samarbeid med studenter i praksis, arbeidsliv, praksislærere og vårt eksterne nettverk

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på masternivå innen ett av instituttets fagområder
 • kjennskap til praksisopplæring og studieprogrammenes arbeidslivsrelevans
 • kompetanse og erfaring med faglige utviklingsprosjekter og oppdragsvirksomhet
 • erfaring innen undervisning og veiledning innen digitale medier
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

 Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte kandidater vil det bli lagt vekt på

 • erfaring fra utviklingsarbeid, oppdragsvirksomhet og etter- og videreutdanning
 • erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • erfaring med samarbeid med arbeidsliv og praksisopplæring

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • god gjennomføringsevne evne til å samarbeide og å bygge relasjoner
 • evne til å lytte og å være nysgjerrig på endringer
 • strukturert og løsningsfokusert

OsloMet kan gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet mulighet for faglig utvikling i inspirerende, aktive og sterke fagmiljøer en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs. kr. 468 300 – 604 700 per år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf.: +47 67 23 63 18
 • Undervisningsleder June Kunnikoff tlf.: +47 67 23 77 54

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen  “søk stillingen”

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).