Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap (In Swedish)

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och cirka 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Vi söker nu en universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar, avdelningen för hälsa och idrott, avdelningen för hälsa och omvårdnad och avdelningen för samhälle och välfärd. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin bedrivs i en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Akademin för hälsa och välfärd (HOV).

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning och administration. Undervisningsdelen sker på grund- och avancerad nivå och bedrivs företrädelsevis på svenska men undervisning på engelska kan också förekomma. Undervisning bedrivs främst inom medie- och kommunikationsvetenskap, men även undervisning inom andra ämnen kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva utvecklingsarbete av kurser på grund och avancerad nivå. Administrativa uppgifter ingår också.

En central arbetsuppgift i anställningen är att bedriva forskning. Som forskare förväntas du bidra till forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. En viktig arbetsuppgift är att stärka högskolans forskning och utbildning för att säkerställa utvecklingen av och kvalitéten inom medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning hälsa.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer

Doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att läggas vid kunskaper om och erfarenhet av undervisning och forskning med relevans för områdena hälsa, livsstil och välfärd.

Det är meriterande att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller att ha motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder

“Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (= den vetenskapliga kompetensen). Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor” (Högskoleförordningen 4 kap 4§).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

  • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Ansökan

Så här utformar du din ansökan.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om högskolan
Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk.  

Välkommen med din ansökan!